Antwoord op... GEESTELIKE TEGNIEKE

Vraag

Baie slegte dinge het al hierdie jaar met my gebeur. Ek is ingedoen deur verskeie mense en het finansiële en emosionele probleme. Ek bid ook vir 'n lewensmaat, na baie jare as enkelma. Ek luister na hoe ons teen hierdie goed moet spreek, maar dan wonder ek of ek iets verkeerds doen want die omstandighede verander nie. Daar moet iets wees wat ek gedoen het of doen wat dalk nie reg is nie, tog het ek al my sondes wetende en onwetende voor Hom bely en glo dat Hy my vergewe het. Gee my asseblief raad.

Antwoord:

"Geestelike tegnologie"

Ek kry nogal dikwels sulke briefies.  Dit gaan hier oor, wat ek noem, "geestelike tegnologie".  Die kinders van die Here wil so graag beheer kry oor hulle lewe en situasies en dan leer ons mekaar sulke "tegnieke" aan, wat beslis sal "werk" - maar dit werk nie (want dis nie waar nie)! Baie boeke en TV-kanale word daaraan gewy vandag. Ek kan nie naastenby deeglik hierop ingaan nie (en ook nie naastenby oordra hoe gekant ek hierteen is nie). Die algemeenste is egter - en dit hou verband met mekaar - die volgende:

 • Bely en verkry.    Dit kom op die volgende neer. Geloof gaan die berge versit en ons moet dus net geloof beoefen en dan sal die wonder gebeur, die gebedsverhoring plaasvind en die genesing deurbreek.  Hoe beoefen ons geloof? Wel, ons bely dit - ons spreek dit uit, ons sê dit hardop, ons verklaar dit. Mens kan nie een ding in jou hart glo, maar 'n ander ding met jou mond bely nie.  Ons moet dus daarop let wat ons sê.  Ons mag nooit die negatiewe bely nie - dit verbreek ons geloof.  Ons moet aanhou bely dat ons gesond is, dat die verhoging deurgekom het, dat die geld op pad is, dat die wonderwerk reeds gebeur het.  DAN sal dit deurbreek. Claim jou genesing, broer!  God WIL jou genees, maar het jy die geloof?
 • Spreek lewe/spreek daarteen. Wat met die bg. oorvleuel is die gedagte dat woorde krag het. Dood en lewe is in die mag van die tong, onthou?  What you say is what you get.  Jy moet dus sê hoe dit gaan wees en dit sal so wees.  Jy moet lewe spreek, nie dood nie. Verklaar dat jy geseënd en gesond is, ryk nie arm nie, die kop nie die stert nie.  Dan sal dit so wees.  As daar aanvalle kom - soos in ons suster hierbo se geval - moet sy daarteen spreek, m.a.w. sy moet in Jesus Naam verklaar dat dit verbreek en nietig is.  Sy neem outoriteit daaroor in Jesus Naam. Soos sy spreek, so sal dit wees. Die krag daarvan word verbreek. As iemand negatiewe dinge uitspreek, wat ons geloof kan ondermyn, soos twyfel of om 'n simptoom te bely, kan ons ons daarvan distansieer deur te sê "ek verbreek dit" (iemand sal dit heel moontlik van hierdie artikel sê). Woorde is baie belangrik - dis die tekens van ons geloof, maar doen ook aktief dinge.  Kyk maar hoe het God alles geskep deur 'n woord te spreek.  Geloof is mos om in te roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan.
 • In Jesus' Naam. Wat ons ook al vra in Jesus' Naam, sal gebeur.  Dit het die Here belowe. Ons moet dus duidelik en hard sê "in Jesus' Naam" as ons bid of iets uitspreek.  Meer nog, ons moet glo dat dit in Jesus Naam SAL gebeur, dan sal dit gebeur.  Die vyand is immers nie bestand teen die Naam van Jesus, dis duidelik.  In sy Naam is ons oorwinning. Hoe glo ons dit? Wel, ons bely dit...
 • Saai en maai is 'n grote.  Jy kan net maai wat jy saai, dit sê die Woord.  As ons dus geld wil maai, moet ons geld saai - en dit geld ook vir alles anders, maar geld bly maar wat mense wil hê, ai. Gelukkig WIL die Here jou seën met lots of money, soos die profeet dit vir ons uitgespel het, eenkeer. Dis wat die blessing maar is.  So, ons moet geld saai.  As ons saai, moet ons bely dat dit saad is, asook wat ons verwag (en hoeveel) moet opkom.  Moenie net gee nie, SAAI. Dis soos 'n geestelike belegging.  Gebruik geloof. Dis net die geloofsaad wat sal opkom, anders kom niks op nie. Die geld sal eenvoudig op 'n wonderlike en onverwagte manier inkom. Hele TV-kanale bestaan om die kyker te oortuig dat die anointing van die Gees NOU daar by hulle in die ateljee is en dat die mense hulle seed moet pledge.  Dit beteken dat as hulle NOU saai - hulle bel in met hulle rekeningbesonderhede en bedrag - dan sal die oes ekstra verseker wees. Dan bel die mense, veral die behoeftiges, maar in om te saai.
 • Staan op die beloftes.  As die Here vir jou 'n Skrifwoord gegee het, van genesing, byvoorbeeld, moet jy eenvoudig daarop staan, m.a.w. dit BLY glo en verklaar dat DIT die waarheid is, en nie jou siekte nie - of wat die probleem ook al is. 

Dan is daar nog vele ander "tegnieke" om gebed te laat "werk", bv. om eendragtig te bid (om saam te stem), volhardend, om die uitslag te visualiseer (Yonggi Cho) en dan in te roep. Dink net hoe wonderlik was die "Gebed van Jabes" nie vroeër jare nie. Die wat dit begin bid het, het buitengewone seëninge beleef nie (maar nie werklik nie). Dan kan ons ons beskerm van die Bose se aanslag deur die "bloed van Jesus te pleit" of deur ons ingange en deure (selfs vensters) te salf met olie. Daar is nog ander "geestelike tegnologie" ook wat Christene geleer word.

Onthou, die kindertjies van Jesus is nie altyd so wys soos ons moet wees nie.  Ons verloor maklik kop.  Ons stuur ook sommer enige nonsens e-mails aan of internet artikels oor die goue wiele wat in die Rooi See gevind is, of oor al die komplotte.

Hoe moet ons hierop oordeel?

Sjoe, dis so ingewikkeld.  Kom ons sê net die volgende:

1) Al hierdie dinge staan op 'n sekere Bybelse waarheid (daar is immers verse vir alles) en iets daarvan is telkens waar.  Laat ons dit uitspel: ons wil inderdaad ons geloof bely, ons wil inderdaad vra in geloof en ontvang in geloof.  Ons bid wel in Jesus Naam en ons bely die waarhede van die Woord.  Ons glo dat daar wel 'n saai en maai beginsel is.  Soos dit egter bymekaar gevoeg is en soos dit beoefen word, word nie in die Bybel gevind nie.  Nee - ons sien nie dat Paulus, byvoorbeeld, op hierdie manier bely en verkry, dinge spreek en verbreek, of saai en maai nie - of ons leer om so te doen nie.  As hy (en die res van die Skrif) oor hierdie waarhede praat, is dit in meer algemene kontekste. ONS sit nou verskillende goed op 'n sekere manier bymekaar en maak skemas, wette, formules daarvan. Hierdie nuwe skemas is egter vreemd aan die Bybelse etos en boodskap en dit is ongelukkig die feite. Jesus en Paulus sou absoluut daarteen uitgevaar het.  Dit is NIE wat hulle bedoel het nie. Dis nie Bybels in die egte sin van die woord nie. Dit is egter 100% aanpasbaar by die moderne, Amerikaanse verbruikerskultuur. 

2) Dit werk ook nie uit nie.  Jammer daaroor.  Probeer dit gerus, maar jy gaan eindig soos hierdie suster - vol vrae en teleurstellings.  As iets vir jou in die verband "gewerk" het, was dit nie die sukses van jou skema of tegniek nie.  Dit was maar net God se genade.  "Verbreek" maar hierdie stelling soos jy wil - mens kan nie die waarheid verbreek nie!

3) Die probleem is dat hierdie benaderings verskriklik vleeslik is.  Dit maskereer as geestelik, maar dis vleeslik, want dit gaan oor die EK.  Die EK (ekkigheid, ego) wil beheer hê en soek alles vir homself.  Alles gaan oor my - my behoeftes en voordele, selfs MY geestelike lewe.  Geloof is egter nie om meer en meer vir jouself in te samel nie - nie om ryker en meer ge-bless of wat ook al te word nie.  Dis wat die vlees begeer.  Geestelikheid is oorgawe, om beheer af te gee, jou wil te verloor, jou self te verloor.  HY word meer en EK minder. Gebed is nie 'n manier om iets te bekom nie, of om jou wil op God se agenda te skryf nie.  Gebed is om jou wil aan God af te gee - om met HOM in lyn te kom.  O, dis vir die vlees moeilik om aan God oor te gee.  Ons kan dit net doen as ons dink dis tot ons voordeel (en dan's ons weer in die vlees).

4) Die bg. goed is gebaseer op verkeerde teologie. Amper alles!

 • Eerstens dat die geestelike lewe oor my en my voorspoed of voordeel gaan, waaroor ons reeds iets gesê het.
 • Dan is dit eenvoudig onwaar dat die Skrif leer dat geld die groot blessing is.  O hemel, nee - lees maar wat Jesus oor geld sê.  Hy is erg daarteen! In Bybelse tye was ryk mense mos die skelms. Vir al die eeue het Christene probeer arm wees, om meer geestelik te wees! Ons moet 'n gebalanseerde beskouing op rykdom en armoede hê, maar die blessing van die Here is nie net geld nie, of ook nie eers veral geld nie.  Dis sy teenwoordigheid.  Om met sy guns en seën te leef werk vir rykes EN armes.  Geld en goed KAN egter wel 'n blessing wees (maar ook 'n vloek). Ons kan dit nie nou deegliker bespreek nie, maar dis die feite. 
 • Dis 'n fout om te verklaar dat God noodwendig almal WIL bless met geld, almal WIL genees of WIL dat ons geen probleme of teenspoed sal hê nie.  Alle siekte en ellende en pyn is nie aanslae van die duiwel as sulks nie, dis die gevolge van die sonde in die wêreld en almal, Christene of nie, deel daarmee.  Bad things happen to good people.  Dis die lewe. Ons kan die kwessie ook nog beter bespreek, maar weereens: dis soos dit is.
 • Ek is jammer, maar ons kan nie net sommer vinnig 'n "belofte" uit die Skrif kry en verklaar dat God gesê het dat ons nie siek is of wat ook al nie.  Dis verkeerd.  Dis maklik om sulke beloftes te kry, maar egte leiding is 'n stadiger en deegliker proses, en word in die community van gelowiges beoordeel en bevestig.  Ons kan nie net iets kry wat ons soos 'n handskoen pas en dan daarmee hardloop nie - o, ek het al baie foute so gemaak!
 • Ons woorde is nie soos God se woorde nie, want ons is nie God nie. Ons woorde het nie skeppingskrag nie. Ek glo wel ons woorde definieer ons werklikheid en dis belangrik wat ons sê, maar woorde is nie towerwoorde nie.  Woorde opsigself bereik niks.  Dit het nie inherente krag nie en doen nie wonders nie. God doen wonders. Woorde is die uitdrukking van my hart en ja - my geloof. Let op dat geloof ook nie wonders doen nie - God doen dit, maar geloof vra en verwag dat God dit sal doen - en bly glo al doen God dit nie.
 • In Jesus' Naam beteken nie om enige iets te vra vir jouself en dan te sê IN JESUS' NAAM nie. Dis nie in Jesus' Naam nie!  In Jesus' Naam beteken namens Jesus.  Dis om met SY volmag met SY werk aan te gaan. Dis om SY gevolmagtigde, sy ambassadeur te wees - vir SY land en werk. Dit gaan nie oor my voordele nie. Dis om namens Hom met die koninkrykswerk aan te gaan en by die Vader te gaan hulp vra.  Ons kan net sê in Jesus' Naam as Jesus sou dit vra. 
 • Saai en maai is 'n feit, maar dis nie 'n formule nie.  Ek sou sê dis 'n wet, maar dis God se wet.  HY implementeer dit soos HY wil. Dis nie in ons hande om dit te manipuleer nie. Jy kan nie x bedrag belê en na y periode 7x terugontvang nie.  Probeer gerus!  Nee, God sê leef 'n lewe van saai en jy sal deur jou lewe baie, baie terugontvang.  Ons moet saai en vergeet en daar SAL 'n oes wees. Dis wat God waarborg.  As jy egter dink dis 'n manier van ryk word, is jy op die verkeerde pad.
 • Geloof word wel gekoppel aan genesings en wonders, maar daar is weereens nie 'n formule nie.  Soms is dit die sieke wat glo en soms sy pa (of sy vriende wat hom deur die dak afsak).  Soms is die ongeloof by die hele dorp, soos Nasaret.  Soms vra Jesus geen geloof nie, maar genees net iemand, soos by die bad van Siloam.  Geloof is 'n verwagting: nie van iets nie, maar van Iemand.  Geloof is nie 'n tegniek nie, maar 'n verhouding.

5) Die gevolge van hierdie benaderings is ellendig.  Presies soos hierdie suster sê, raak dit JOU skuld as jy nie ontvang nie. Wat doen jy verkeerd? God WIL jou seën en genees, maar Hy kan nie, want JY het nie die geloof nie. Dis onsin. God kan enige-iets doen, net wanneer Hy wil. Terwyl mense moedig probeer om hulle tegniek deur te voer en (byvoorbeeld) te bely dat hulle gesond is, vergaan hulle in hulle siekte. Daar is geen medelye of vertroosting nie - want hulle is mos gesond. Hulle siekte is in elk geval hulle eie skuld.  Dis wreed en liefdeloos. Ek weet van diegene wat so gesterf het - sonder die kans om van hulle geliefdes afskeid te neem of hulle sake in orde te kry.  DIT sou nou 'n seën wees! Agtergeblewenes is platgeslaan en vol verwyte en sukkel om te glo.  Dan die vele arm mense wat van hul min geldjies ontneem word deur geestelike sharks in die vals belofte dat hul soveel meer gaan terugkry.  Prophet sing mos: jy sê ons randjies in jou handjies maak ons spiritual... Nou ja, dis soos dit is. Dis immoreel, leuenagtig, sondig hoe sommige superryk word uit die geld van armes. Nee, by Jesus was dit presies die teenoorgestelde! Om dinge weg te spreek of te bely is vermyding (wat ons natuurlik kan verstaan, want ons almal vermy pyn, ek veral). Ons verantwoordelikheid is egter om met die lewe te deel.  Ons moet DEEL met ons finansies, siektes, verlede, issues en verhoudings.  DIT is wat ons geestelik laat groei. Ons moet ook deel met die feit dat God nie alles gee wat ons vra nie. Ook dit laat ons groei. 

6) Doen God dan nie wonders nie? Natuurlik doen Hy!  Ek glo aan wonderwerke en het al vele gesien.  As ons egter dink dat ons God se wonders IN ENIGE VORM VAN FORMULE of skema kan saamvat, maak ons 'n fout.  Ons kan nie.  Dis God se dinge.  Hy doen dit soos Hy wil.  Ons vra dit en glo en vertrou en los dit by Hom. DIS geloof.

Nee, ek het genoeg gehad van "geestelike tegnologie". Kan ek op 'n noot van deernis afsluit?  Ons ken almal hierdie pogings om God te "oortuig" van ons behoeftes!  Ons wil maar almal ons eie wil op sy agenda skryf. Ons wil natuurlik almal maar hê ons gebed moet "werk". En is God nie 'n goeie Vader nie? Natuurlik is Hy. En Hy WIL ons inderdaad bless, en Hy doen, en Hy weet wat ons nodig het!  Ek probeer ook my eie geestelike lewe hanteer deur dinge te bely, mense te vergewe, vergiffenis te vra en allerhande ander goed te doen - veral as dinge sleg gaan! Toe ek 'n paar jaar terug met rugpyn begin sukkel het, het ek ook deur die hele reeks van reaksies gegaan om daarvan ontslae te raak.  Dit kan tog nie God se wil wees nie?  Maar nou ja, ek gaan nie my geloof opgee omdat my trieks nie "gewerk" het nie. Hoe kan jy in elk geval veroordeel wat desperate mense doen?  Hulle wil ten minste hulle lewe met die Here uitsorteer. Dan is daar ook maar grys areas. Alles is reg tot op 'n punt, byvoorbeeld. Dus - doen jy die dinge wat ek hier noem?  Wel, dankie dat jy met die Here wil leef!  Bid self oor hierdie dinge. Gebruik jou gesonde verstand ook. Hou by die Woord soos dit daar staan. Kry vir jou betroubare en solid leiers. Maak seker jy word in vryheid in gelei, nie in gebondenheid nie; in waarheid, nie in leuen nie; in oorgawe aan God, in meer van Hom, minder van jouself. Kies die pad wat weg van jouself af lei.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Replies are closed for this discussion.