Antwoord op... HET HY MY SIEKTE GEDRA?

Vraag

Jimi - hoe verstaan ons die teks (Jes 53:4):

Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word.

Vriendelike groete

Antwoord

Hallo daar

Die vraag is of ons siektes ook deel is van Jesus se kruiswerk, soos ons sondes.  Teoloë sou sê "is dit ingesluit in die versoening"?  M.a.w. kan ons aanspraak maak op genesing omdat Hy aan die kruis daarvoor gesterf of betaal the - het Hy dit vir ons verdien by die Vader?  Is ons nou veronderstel om gesond te wees? 

Daar is verskillende opinies.  Ek sou sê in beginsel is dit die waarheid - Jesus het ons HELE PYN op Hom geneem aan die kruis, nie net ons sonde nie.  In die Skrif beteken "redding" ook redding van alles wat sleg is. Sonde en siekte word in die Bybel baie meer met mekaar verbind as wat ons doen.  Sy doel is ons TOTALE HEIL.  

Nogtans leef ons in hierdie wêreld van sonde en die gevolge van sonde en ons weet dat ons daarmee moet deel, ook in ons eie lewens.  Ons weet ons word siek, en gaan uiteindelik dood.  Nogtans is ons volmaakte genesing EENDAG 'n realiteit.  Dis nie altyd NOU 'n realiteit nie, net soos 'n sondelose lewe nie nou 'n realiteit is nie. 

Jesus red ons met die oog op die EENDAG, maar daardie eendag begin nou reeds.  Daarom kan ons nou reeds begin om die sonde te oorwin en nou reeds begin om vir siektes te Here te vertrou.  Wonders gebeur alreeds. Ons leef nou 'n geloofslewe - en as jy geloof het (meer spesifiek sou ek sê die Here se leiding of belofte) om Hom te vertrou vir genesing, sou ek sê doen dit - absoluut.

Baie sterkte en baie seën - mag jy naby aan die Here kom in jou vrae.

Jimi

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –