Hoe moet ons die Ou Testament lees? Baie dinge daarin maak nie vir my sin nie, lyk vir my irrelevant of is teenstrydig met die Nuwe Testament!

 

Eerstens moet ons sê dat die Ou en Nuwe Testament baie dieselfde boodskap het.  Kyk na wat ek elders hieroor geskryf het (http://www.jimileroux.com/forum/topics/antwoord-op-ou-en-nuwe) : dit gaan basies oor ‘n lewe wat opreg in oorgawe en geloof in God gerig is, dit gaan oor genade en oor liefde.

Nogtans is die Ou Testament eerstens aan die Jode gerig en het dit baie te doen met die Joodse kultus: wette, feeste, offers, regulasies oor die tempel, ens.  Daar is natuurlik ook baie geskiedenis, waarvan sommige meer interessant is (soos die verhale) en ander minder so (soos die lyste, geslagsregisters, ens.).  Die Ou Testamentiese of Joodse geloof is egter nie langer op ons van toepassing nie, eerstens omdat ons nie Jode is nie, en tweedens omdat Christus ons van die wettisisme, vlees  en eie pogings vrygemaak het (Rom 7-8).  Ons geloof rus op die vertroue dat HY die wet volkome gehou het en dat ons, in HOM, geregverdig is en deur sy Gees gelei word in ‘n heilige lewe in.  Ons sien bv. dat daar nie van die heidense Christene verwag word om ook Jode te word (bv. deur die besnydenis, wetsonderhouding, Sabbat, ens.) nie (Hand 15).  Ons kan dus daardie dele in die Ou Testament lees vir die interessantheid, maar nie asof dit vir ons bindend is nie.

Dan is daar ook ‘n toenemende openbaring in die Skrif, en ons moet altyd die Ou Testament lees in die lig van die Nuwe Testament.  Kyk bv. na:

  • Wat ons hierbo gesê het oor die wet en kultus is al ‘n voorbeeld – ‘n Christus sien ons dit anders:  ons lees Kol 2:16-17 dat dit alles skadus was wat in Christus vervul is, en ons kan inderdaad in die Nuwe Testament sien hoe Christus se kruis die vervulling is vir offerstelsel, hoe HY die Sabbatsrus inlei, hoe die gemeente die tempel van God geword het, ens.
  • Sekere teologie het geleidelik ontwikkel, bv. oor die Bose: soos ons verder lees in die Bybel, ontplooi hy in groter detail.  So ook met die opstanding en die lewe na die dood:  in die Ou Testament is daar nie veel daarvan nie (aanvanklik het hulle geen bewussyn van so iets gehad nie), maar in die Nuwe Testament word dit vir ons ingekleur.  Ons kan dus nie net ‘n vers in die Ou Testament alleen gebruik om iets oor sulke temas te “bewys” nie.
  • Jesus haal vir ons die essensie van die wet uit as hy die menslike (Farisese) tradisies rondom dit afwys en die wesenlike bedoeling daarvan handhaaf, bv. soos Hy die Sabbat hanteer.  Hy hou die Sabbat in sy wese (as iets wat vir mense daar is) en nie op ‘n wettiese manier nie.  Hy verander ook selfs die Ou Testamentiese wet, bv. waar die Ou Testament sê ‘n oog vir ‘n oog, sê Hy ons moet ons vyande liefhê, die ander wang draai, ens.  Dawid het nog sy vyande vervloek en gewens dat hulle babas teen ‘n rots verpletter word (Ps 137:8-9)!  Christus het ons anders geleer.  Weereens moet ons die Nuwe Testament gebruik om die Oue te verstaan.

Die Ou Testament is ook God se Woord en nie minderwaardig as sulks nie. Dit is die uitdrukking van God se wil in ‘n Joodse konteks.  Ons kan baie daaruit leer: hoe God werk, wat gehoorsaamheid is, allerhande wysheid en dan ook die mooi van die Psalms. Ons herken ook ons eie wettiesheid daarin.  Na Christus het alles egter verander.  Nou verstaan ons die Ou Testament as dit wat ons na Christus toe gedryf het.  As ons sonder Christus die Ou Testament lees, sal ons weer terugkeer na die armoedige en eerste beginsels (Gal 4:9-11) waarvan Hy ons juis kom verlos het.

Waardeer die Ou Testament en geniet dit - leer daaruit, maar weet dat alles uiteindelik oor Christus gaan.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –