Antwoord op... JESUS OF YESHUA?

Jesus of Yeshua?

Daar is ‘n beweging onder sommige Christene om weer die Hebreeuse wortels van ons geloof te herontdek en dit kom na ons in ‘n mooi en minder mooi gedaante. 

Die mooi is om weer te besef en te waardeer dat Jesus ‘n Jood was in elke opsig (nie ‘n Christen nie!):

 • Hy was besny, het ‘n bar mitsvah (of soortgelyk) gehad, het kosher geëet (het dit met ‘n rabbi bevestig), die wet gehou en Vrydagaande (begin van die Sabbat) na die sinagoge gegaan.  Hy het al die feeste gehou.  Hy het Hebreeus en Aramees gepraat en gelees.  Hy het oor God en geloof gedink soos ‘n Jood
 • As rabbi was Hy geestelik moontlik meer geneig na die Hasidim of dalk die Esseners (soos Johannes?), maar het tog die Fariseërs se uitleg min of meer aanvaar.  Dis asof hy die skriftelike tradisie aanvaar het, maar nie noodwendig hulle (hele) mondelingse tradisie nie.  Sy stryd oor interpretasie was merendeels met hulle.  Dis asof Hy nie veel vir die Sadusseërs te sê gehad het nie. 

Dit help ons om Jesus beter te verstaan.  Daar is ook baie te leer uit die Joodse tradisies vir ons praktiese geloofslewe.  Die hele Joodse geloof is immers die fondasie waarop ons geloof staan.  Dit is verbasend hoe ons geloof steeds ooreenkom met hulle s’n en hoe glad die vroeg-Christelike geloof by die Joodse geloof aangesluit het – dit was letterlik net een klein stappie weg van die hoofstroom Farisese en Messiasverwagtende gelowiges (apokaliptiese denke het 'n rol gespeel) en dit was om te aanvaar dat Jesus die Messias is.  Daarvandaan het dit wel verder verander, veral toe die kerk na die heidene uitbrei.

Die sg. Hebraic Roots Movement is egter verkeerd...

... as hulle beweer:

 • dat Jesus noodwendig Yeshua genoem moet word, aangesien die Griekse vorm (wat ons noem Jesus) ‘n heidense konnotasie sou hê.  Daar is in “net een naam” redding te vinde – en dit moet letterlik uitgespreek word soos Jesus se ma dit gedoen het, waarskynlik Yeshua, sê hulle. 
 • dat ons die Torah (die Wet van Moses) moet hou, waarby sommige die Sabbat ingesluit het.

Sommige het die hele Bybel oorgeskryf (of ‘n nuwe manuskrip ontdek - maar lyk my dit word weggehou van die gewone geleerdes) waarin die name terugverander is na Yeshua, Yahweh, die Heilige Gees na Ruach ha Kodesh, Yerushalaim en al die name van mense na Hebreeus. Dit klink mooi, maar die Nuwe Testament lees anders.

Dit word natuurlik maar goed bedoel en ek is by die punt dat ek niemand wat Jesus verheerlik wil aanval nie – ek is ook nie op ‘n mission nie (hulle is wel) – maar as ek gevra word, sal ek wel antwoord, want hier is sprake van onkunde op ‘n groot skaal.  My opmerkings (n.a.v. 'n navraag)  – is soos volg:

Laat ek eers sê hierdie persone (sal nie name noem nie) se kwalifikasies is vir my onder verdenking.  Die professorate en doktorate kom na my wete nie van geakkrediteerde (deur die staat in SA) instansies nie, maar van instansies wat bestaan uit ‘n paar ouens met 'n webruimte en ‘n selnommer.  Ek sal my nie te veel daaroor uitlaat nie, behalwe om te sê dat dit min werd is en teen die wet is in SA. Daar sal moeilikheid wees as daardie instansies aangegee word by SAQA, die CHE of selfs die polisie.  Dit is my opinie.  Of hulle in die buiteland gesetel is of nie, as jy opleiding in SA aanbied en hier grade wil uitreik is daar die strengste, strengste vereistes.  Die growwe onkunde in die geskrif wat ek nou weer deurgegaan het, spreek ook nie eintlik van beduidende opleiding nie – my opinie.

Die hele Nuwe Testament word hiermee gemis

Die mense wat hierdie teorieë huldig, het eintlik die hele Nuwe Testament gemis.  Laat ek dit so verduidelik:

 • Ja, Jesus se ma het Hom sekerlik Yeshua geroep – dis maar net  “Joshua” (hoekom noem ons nie Joshua ook Yeshua nie?) en hulle het sekerlik Aramees en/of Hebreeus gepraat (beide is gepraat, asook Grieks en dalk ‘n bietjie Latyn).  Soos gesê was hy ‘n Jood in elke opsig.
 • Die hele wêreld was egter Grieks – soos dit vandag seker maar Engels is.   Die helfte (indien nie die meerderheid nie) van die Jode het ook nie in Judea gewoon nie, maar buite Israel en het nie Hebreeus gepraat of gelees nie.  Hulle het Grieks gepraat en gedink.  Hulle kon nie (maklik) die Ou Testament, hulle Bybel, in Hebreeus lees nie.  Vir hulle is die Ou Testament in Grieks vertaal.  Dit word genoem die Septuaginta.  Al die vroeë Christene het die Griekse Ou Testament gelees as hulle Bybel lees.  As die Nuwe Testament die Ou Testament aanhaal, haal hy nie uit Hebreeus aan nie, maar uit hulle Griekse Bybel.  Die Joodse name is daarin na die Griekse ekwivalente oorvertaal.  In hulle Bybel was “Joshua” (letterlik Yashua of Yahushua of Yeshua) Iesous.  So het hulle dan ook Jesus se Naam geskryf – op meer as 1300 plekke: Iesous.  Is dit ‘n vervalsing?  Nee, dit was ‘n vertaling.  En dit is nou ons Nuwe Testament, ons Bybel.
 • Toe Paulus begin om briewe aan die gemeentes te skryf wat hy gestig het, het hy dit in Grieks gedoen, omdat dit die taal was wat die gemeente gepraat het: Jode en nie-Jode.  Dit sou sinneloos wees om dit in Hebreeus te doen.  So ook die ander briefskrywers.  Toe die evangelieskrywers later die vier evangelies skryf, het hulle dit ook in Grieks gedoen.    Hulle het die Griekse name gebruik soos hulle daaraan gewoond was in hulle Bybel, die Griekse Ou Testament.  Is dit ‘n komplot?  Allermins.  Deur Iesous te verkondig het hulle een en dieselfde Yeshua bedoel  wat hulle gevolg het en NIEMAND anders nie.
 • In beginsel  is dit nie verkeerd om ‘n naam in ‘n ander taal oor te vertaal nie:  as die Engelse van William the Conquerer praat, en ons van Willem die Veroweraar en die Franse van Guillaume le Conquerant, sê ons nou vir mekaar dat iemand mos nou lieg, of dat daar net een Willem is (die res is vals indringers) of dring ons daarop aan om hom te noem soos sy ma hom genoem het – William?  Dink bietjie hoe dieselfde naam oor die tale heen verskil:  Jan = John, Jean, Johann, Juan, Sean, Ivan, Giovanni ; Piet = Peter, Pierre, Pedro, Petros, Pietro; Koos – Jakobus, James, Jacques, Jaime, Diego, Seamus.  Watter een is nou die regte een?  Dit maak regtig nie saak nie – solank ons weet wie ons bedoel - soms noem ons iemand op sy oorspronklike naam en soms het ons die naam verander.  Abraham, Isak, Jakob en AL die Bybelse mense se name was ook nie soos ons dit in Afrikaans of Engels lees nie (eerder Avram, Yitchak en Ya-akov) – bedoel ons nou ander mense?  Dit gebeur met al die ou geskrifte:  Wat die Engelse noem Hercules is eintlik in Grieks Herakles, ens.  Dis nog steeds een (mitiese) karakter!  Hoeveel plekname in Suid-Afrika het ons na Afrikaans/Engels "verander" (om dit makliker te sê),  bv. Umtata, Messina, Mafeking - nou is dit teruggeskryf na die oorspronklike uitspraak Mtata, Musina, Mahikeng, ens.  Dis 'n blote taalverskynsel.  Kom ons spel dit uit: Wat in Hebreeus genoem word Yeshua, is in die Grieks oorgesit (getranslitereer) na Iesous, soos in die Nuwe Testament); daarvandaan na die Latyn (die kerktaal vir 'n duisend jaar) na Iesus; en daarvandaan na die Engels, Duits, Hollands en Afrikaans na Jesus.  Hoe anders - dit gaan immers oor drie alfabette (Hebreeus, Grieks en Latyn) - drie stelle letters wat van mekaar verskil!  Ag nee, mense... en dit is mense met doktorsgrade.
 • Die gedagte dat “Jesus” eintlik op ‘n heidense afgod dui, is heeltemal vals.  Daar word gesê dat dit op ‘n manier verwys na Zeus.  Dit is nie so nie.  “Jesus” is bloot die Latynse weergawe van die Grieks “Iesous”, die Griekse naam waarmee die Hebreeuse Joshua (Yashua/Yeshua) vertaal word.  Die –os van die naam “Iesous” is eerder die Griekse postmorfeem (woorduitgang) wat (die meeste) manlike woorde in Grieks het .  In Latyn wys die –us eweneens die manlike vorm aan (verg die manlik Marius, Claudius, Tiberius teenoor die vroulik Maria, Claudia, Tiberia).  Maria is natuurlik in Hebreeus eintlik Maryam (Miriam).  Daarom het dit in Latyn “Jesus” geword – en so in al die ander tale.  Daardie –sus het niks met Zeus te doen nie – die vroeë Christene sou NOOIT so ‘n assosiasie toelaat nie!  Volgens my was dit in die Vroeë Kerk nooit ‘n issue nie en daar is baie geskryf…   So, dis eintlik nonsens.

Onthou dit was Jesus se eie dissipels wat die Nuwe Testament geskryf het en Hom IESOUS genoem het in Grieks (nie in Hebreeus nie) – sy eie dissipels, nie latere skelms nie!  Tensy ons nou reken hulle was almal deel van die Sataniese komplot.  Die feit is die woord YESHUA kom nie in die Nuwe Testament voor nie.  Die blote feit dat die dissipels Jesus Iesous genoem het in die Bybel, en nie Yeshua nie – soos hulle hom aangespreek het – behoort die einde van die argument te wees.

Dit maak dus nie saak of ons Jesus Jesus of Yeshua noem nie.  Dit is dieselfde Persoon!  Sien verder oor “net een naam”…

Hoekom hou ons nie die Torah of die Sabbat nie?   

Toe die Christendom nog net ‘n unieke groepie onder die Jode was, was almal nog dieselfde en was daar nie probleme nie.  Die Christendom het egter vinnig versprei na die nie-Jode.  In ‘n kort tyd was daar meer heidense Christene as Joodse Christene.  Dikwels was hulle in dieselfde gemeente.  Onthou, hierdie heidene was mense wat nog nooit die Wet van Moses gehou het nie, nie besny is, of enige Joodse fees of Sabbat gevier het nie.  Die Jode was in die groot Romeinse Ryk maar 'n klein en onbeduidende groepie. Skielik was die kerk in ‘n krisis.  Moet daardie mense nie die wet hou, besny word en die Sabbat hou nie – tiendes gee nie?  Baie Jode het so gevoel.  Paulus het gesê nee.  Hy het nog vir Timoteus besny, maar nie vir Titus nie.  Hy skryf die briewe aan die Romeine, Galasiërs, Korintiërs, ens. om te verduidelik dat genade, nie die wet nie, ons in Christus regverdig maak. Lees die kort briefie van Galasiërs deeglik, en Rom 7-8.  Uiteindelik het die saak tot ‘n punt gekom.  Paulus-hulle het na Jerusalem gereis en met Jakobus, Petrus en die ander ontmoet.  Hulle het gepraat en gebid.  Uiteindelik het hulle saam besluit (“die Heilige Gees en ons”) dat heidene nie Jode hoef te word om Christene te word nie.  Lees dit alles in Hand 15.  Drie kleiner goed word die heidene opgelê – en dit lyk of dit uit en uit bedoel is om gemeenskap met die Joodse gelowiges in die gemeente moontlik te maak – dat hulle saam kan eet, ens.  Die groot goed: besnydenis, wet en Sabbat word NIE opgelê nie, wat natuurlik die rede is waarom ons (Christene uit die heidendom) steeds nie besny is of die Joodse Sabbat hou nie.  Die Joodse Christene het aangegaan om soos Jode te leef, en daarmee is ook niks mee verkeerd nie.  Die Messiaanse Jode doen dit steeds.  Hulle is Jode.  Dis egter teen die Bybelse getuienis om te sê ons nie-Jode moet dit ook doen.

Moet ons die naam van YHWH terugskryf in die vertaling? 

Ag, miskien…  dis moeilik.  Let op:  in die Ou Testament word God se verbondsnaam YHWH (Ek is wat Ek is), wat in die teks voorkom, in die vertalings nie letterlik so weergegee nie, maar vervang deur die woord "HERE" (hoofletters – ouer vertalings) of net "Here" (nuwer vertalings).  Die een rede is dat mens nie weet hoe om dit te sê nie.  Geskrewe Hebreeus het mos nie klinkers gehad nie…  en die Jode het honderde (of duisende) jare gelede opgehou om dit uit te spreek.  Hulle weet self nie hoe om dit te sê nie.  Daar is vandag ‘n konsensus dat dit moontlik “Jahweh” moes wees (op grond van ‘n vergelyking van Hebreeuse woorde), maar hierdie ouens glo “JaHuWaH” is dalk ‘n beter keuse.   So, watter een moet ons kies?  Die groter ding is dat hierdie die Here se persoonsnaam is, sy noemnaam, en dat daar ‘n gevoel ontwikkel het (op grond van die wet om nie die Naam van die Here ydellik te gebruik nie) dat ons Hom nie so op sy Naam moet aanspreek of noem nie.  Die "Naam van die Here" is as baie heilig beskou.  Die Jode sien dus die verbondsnaam JHWH in die teks, maar lees dit dan nooit hardop nie – hulle sê op daardie plekke “Adonai” (Here) – soos in ons Bybels staan.  Baie vroom Jode skryf vandag nie eers die woord “God” nie – hulle skryf “G-d”.   Volgens hierdie ouens wil God hê ons moet Hom op sy Naam noem, want daar staan sy Naam dan 100e kere.  Ek weet nie… Dit was dus vir my onverstaanbaar om te sien hoe die skrywer kla omdat “elke tweede” Spaanssprekende “Jesus” gebruik as ‘n noemnaam – so ydellik!  Ek dag die naam "Jesus" is so heidens.  Die feit dat hulle dit op hulle katolieke manier doen om HOM te eer, gaan hom verby. 

Ten slotte...

Slotopmerkings…  Daar is soveel foute in die geskrifte – bladsy vir bladsy – te veel om op te noem – dis onmoontlik (en werklik ‘n mors van tyd) om op elkeen in te gaan.  Ek sal dus hier stop, maar noem net hierdie paar:

 • Hier op ‘n blad sien ek Mat 21:9 word in bold aangehaal as “Geseënd is Hy wat kom in die Naam van JaHuWaH!”  Dit val my dadelik snaaks op en ek sien letterlik staan dit in die Grieks net soos dit in die Afrikaanse Nuwe Testament staan “Geseënd is Hy wat kom in die naam van die Here (kurios)!”  Nes ek gedink het.  Daar staan nie JHWH nie.  Die vers is wel gebaseer op Ps 118:26 (waar JHWH staan) maar om die bestaande Nuwe Testamentiese teks sommer te verander is ‘n suiwer leuen.  Ja, ek het al Bybels gesien wat presies oorgeskryf is om al die Hebreeuse name, ens. te bevat, maar dis natuurlik ‘n suiwer vervalsing, bedrog, want die Nuwe Testament is van die begin af nog net in Grieks.   Maar nou ja, sommige sê dit is als bedrog – hulle het die regte Bybel beet.  Ons moet dus 2000 jaar se teksoorlewering in die drom gooi, omdat iemand 'n manuskrip gevind het wat hy weier om vir ons te wys.  Nee, vriende...
 • Dat die naam “Jesus” ‘n “jong naam” en “vreemde naam” is, omdat die Engelse taal al net vir die laaste jaar 400 jaar die letter J gebruik, beteken niks.  Die alfabet en taal het ontwikkel oor honderde en duisende jare.  I en J was eers dieselfde letter (variasies van mekaar) en mettertyd het dit in Engels verskillende klanke voorgestel en twee letters geword.  So what?  Wat is die Engelse dan nou so spesiaal dat ons daarvan moet kennis neem - hoe raak dit ons?  Ons (en die Hollanders en Duitsers) sê “Jesus” baie soos die Grieke gedoen het (Iesous) – ma.w. die Nuwe Testament – en soos Yeshua klink in die Ou Testament.  Dis nou maar om niksvermoedende Engelssprekendes te oortuig dat hulle een of ander vals Jesus (hulle sê mos dhjeezus) aanbid.  Dis nog steeds dieselfde JESUS – hulle spel en sê dit nou net anders!  Ai, en as hulle dit nie reg sê nie – sal die Here hulle verwerp?  Arme Engelse.
 • Net een naam om deur gered te word?  Ja, korrek.  Maar daarmee word nie bedoel dat ons daardie naam moet reg sê of ons gaan verlore nie.  Is God so puntenerig?  Natuurlik nie!  Iemand se naam dui op HOM – die persoon!  Om in Jesus Naam gered te word is om deur Jesus gered te word.  Die naam self is nie ‘n towernaam nie.  Hierdie ouens sê self dis onduidelik of Hy Yashua of Yeshua (en daar is nog moontlikhede) genoem is – want die Hebreeus het nie klinkers gehad nie!  M.a.w. God vereis dat ons die Naam presies reg sê, maar gee net die helfte van die letters!  Nee, die Skrif gee vir ons genoeg inligting om gered te word:  God het sy Seun gestuur (wat in Hebreeus Yeshua genoem word, maar ons noem Hom in ons eie tale op ons eie maniere) en deur Hom in geloof te aanvaar as die beloofde Messias en dit wat Hy aan die kruis gedoen het, kan ons met God versoen word en sy koninkryk beleef.
 • Terloops: om dan ‘n prent van Zeus en ‘n prent van Jesus – gekies om dieselfde te lyk (daar is tog soveel weergawes)  – langs mekaar af te druk en dan te sê “toeval?”  is absoluut belaglik – niemand weet hoe Jesus gelyk het nie en Zeus is ‘n afgod.  Met sulke denke kan mens nie argumenteer nie.  Ek het sommer hardop gelag.

Ek en jy hoef nie aandag te gee aan hierdie bewerings nie.  Ons kan Christus (of moet ons sê Meshiach) Yeshua noem, natuurlik, as ons sy Joodsheid wil beklemtoon, maar die feit bly dat die Bybel Hom Iesous noem, oftewel Jesus, asook Christos, oftewel Christus.

Ja, die Bybel.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Replies are closed for this discussion.