Antwoord op... MAG 'N CHRISTEN WYN DRINK?

Vir sommige Christene is hierdie tema geen groot saak nie, maar vir ander is dit weer ‘n reuse kwessie.  Ek het grootgeword in ‘n geestelike tradisie (die sg. heiligheidstradisie) waarin Christene eenvoudig nie gedrink, gerook, gedans, ens. het nie – insluitende ook nog ander dinge wat verband hou met kleredrag, grimering, bioskoop (vroeër jare!), swem op Sondae, ens. – baie wat suiwer wetties was, meestal sonder duidelike Skrifgronde, en ander met goeie redes.  Dalk ken jy daardie wêreld!  Dikwels is so ‘n uitkyk benoud en angstig, gefokus op uiterlike reëls en eie poging en eindig dit net in “godsdienstige vlees” en suiwer hoogmoed.  Dit skiet te kort aan die ware evangelie van vrymaking in Christus, van lewe deur die Gees, van liefde, nederigheid, genade en insluiting.  As Christene leef ons nie ‘n lewe van moets of moenies nie, maar van verhouding met God.  Jesus sê die koninkryk is groter as kos en drank (Mat 15:11 e.v.) en gaan veral oor dit wat in die hart aangaan. In elk geval, terug na die tema...

Die Bybel skilder twee prentjies van die drink van wyn:

Die een prentjie is van wyn as aanvaarbaar, meer nog: as nuttig, ‘n seën of teken van fees of oorvloed (Lev 23:13, Num 18:12-13, Deut 14:25-26, Ps 104:14-15, Spr 31:6-7, Pred 9:7-9, 1 Tim 5:23).

Die tweede prentjie is die van waarskuwing. Pas op, wyn is ‘n spotter, ens.  Hier gaan dit oor onbeheersdheid, dronkenskap, verslawing  (Gen 9:20-21, Spr 20:1, Spr 23:30-35, Spr 31:4, Joël 1:5, Ef 5:18, 1 Tim 3:8).

Jesus het wyn gedrink (Luk 7:34) en wyn gemaak (Joh 2:10) – werklike alkoholiese wyn word telkens bedoel – en dit alleen behoort eintlik enige argument van “jy mag nie” te beeïndig.  Dit is ‘n sleutel in die hele argument.  Ons kan nie Christeliker as Christus en Bybelser as die Bybel wil wees nie.  Nogtans het diegene in spesifieke diens aan die Here hulleself weerhou, bv. die priesters terwyl hul diens gedoen het, en die wat ‘n Nasireërgelofte afgelê vir die duur van hulle gelofte.  Sommige het lewenslank nie gedrink nie, soos Johannes die Doper wat ‘n Nasireër was sy lewe lank, en die Regabiete, ‘n Joodse groep met hulle eie gewoontes, o.a. om in tente te bly en nie wyn te drink nie (Jer 35).

Notas:

Uit die bg. sal jy dus kry dat die Jode wel wyn drink (teenoor bv. die Moslems, wat geen alkohol drink nie).  Dit blyk dat die wyn wat hulle alledaags gedrink het in Bybelse tye met water “gesny” was – tot op een (wyn) op twee (water), volgens sommige.  Dit was dus inderdaad flouer as ons wyn.  Terloops, hulle kon nie verhoed om wyn te maak nie, aangesien gisting natuurlikerwys gebeur.  Druiwesap kon net gedrink word as die druiwe pas gepars is.  Kort daarna het dit begin fermenteer.  Hulle het ook bier gemaak van gars, en alkoholiese dranke van dadels, heuning, ens.  “Sterk drank” soos ons dit ken was vir hulle onbekend aangesien die distillasieproses hoogstens 600 jaar oud is.  Iewers moet ons byvoeg dat die mediese wetenskap baie bewyse het van die voordeel van ‘n glas rooiwyn per dag (en baie meer bewyse vir die nadele van meer as dit!)

Hoe raak dit ons?  Ek sou sê:

Ons kan nie uit die Bybel aflei dat ‘n Christen nie mag drink nie.  Trouens, ons kan uit die Bybel aflei dat ons mag eet en drink en geniet.  Ons kan wel uit die Bybel aflei dat oormaat, dronkenskap en verslawing vir ons verkeerd is.  Selfbeheersing is die bewys van die Gees in ons (Gal 5:22).  Ons mag sekerlik ook besluit om glad nie te drink nie.  Ons kan bv. besef dat alkohol tot verslawing en daarna tot groot ellende kan lei, en dat ons daarom nie hoef te drink nie.  Ander drink weer nie omdat hulle dit beskou as ‘n slegte getuienis van hulle Christenskap, en ook dit is hulle reg. 

Die drink van wyn is een van daardie “tussenliggende” dinge waaroor elk ‘n besluit voor die Here moet doen.  Ons hele lewenstyl is ‘n saak tussen ons en die Here waaroor ons verantwoording moet doen.  Dit sluit in hoe ons omgaan met kos, werk, seks, chemiese stowwe (alles dinge waaraan ons verslaaf kan raak) asook ons kleredrag, gewoontes, verhoudings, houdings, waardes, ens.  Ja, alles!  Ons moet dit voor die Here uitmaak en die volgende kan ons help:

  • Ons gewete moet vry wees (Hand 24:16, 1 Tim 1:5, Rom 14:5)
  • Dit moet nie struikeling veroorsaak nie (Rom 14:7, 20; 1 Kor 8:12) – ons moet egter onthou dat die “swak broer” in hierdie geval iemand is wat ‘n drankprobleem het, nie ‘n kritikus/Fariseër wat jou vryheid kom “bespied” en aan wie ons glad nie toegee nie (Gal 2:3-5)
  • Ons moet mekaar nie wedersyds veroordeel nie (Rom 14:3)
  • Ons is wesenlik vry, maar nie alles is nuttig nie (Rom 14:20, 1 Kor 10:23).  Dit beteken dat ons konteks ‘n rol speel.  As dit jou getuienis as Christen skade gaan doen, of ander gaan aanmoedig om oorboord te gaan, is dit raadsaam om nie te drink nie.  Jy HOEF nie te drink nie. Sê nee dankie.
  • Die liggaam is ‘n tempel van die Gees en moet opgepas word (1 Kor 6:20, 12)
  • Ons laat ons deur niks verslaaf nie, want ons is reeds slawe van Christus (1 Kor 6:12). 

Ons leef ons lewe onder die leiding van die Gees.  Hy lei ons in ‘n lewe in wat God behaag.  Dit behels dat ons kan feesvier maar ook kan vas.  Ons kan drink of ons kan ook nee dankie sê.  Bo alles staan ons verhouding met die Here en alles staan in diens daarvan.  Dis soos ek wil leef.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –