Antwoord op... THE TWO BABYLONS

 The Two Babylons
Deur Alexander Hislop (1835)

Hierdie boek, wat op my rak staan (!), word deur sommige Christene aangehaal as bewys dat die Roomse Kerk niks anders is nie as die herlewing van ‘n Babiloniese misterie-godsdiens, dat die Madonna die herlewing is van die godin Semiramis (en dat baie Roomse praktyke heidense oorspronge het), dat Paasfees, Kersfees, ens. ook eintlik heidense praktyke is wat bewustelik deur die Katolieke Kerk herleef is. In daardie sin raak dit ook ons Protestante wat Paasfees, Kersfees, ens. hou.

"MY MITE OOR HIERDIE MITES IS..."

Die boek word egter deur historici en godsdienswetenskaplikes afgewys. Wat die goeie Rev. Hislop doen is om die mitologieë van die wêreld te ondersoek en verbande raak te sien. Hy sien soveel verbande dat hy begin aflei die een het die ander veroorsaak en uiteindelik dat alles een mitologie is. Nimrod is Adonis, maar ook Apollo, Attes, Baal-sebub, Bachus, Cupido, Dagon, Herkules, Janus, Linus, Lucifer, Mars, Merodach, Mithra, Molog, Narcissus, Oannes, Oden, Orion, Osiris, Pluto, Saturnus, Titan, Typhon, Vulcanus, Wodin en Zoroaster. Sy konsort/vrou Semiramis is ook bekend as Afrodite, Artemis, Astarte, Aurora, Bellona, Ceres, Diana, Eostre, Irene, Iris, Juno, Mylitta, Proserpine, Rhea, Venus en Vesta - en vele meer, hoor. Die probleem is net dat niks hiervan bewysbaar is nie, en dat Hislop doodeenvoudig sy eie mitologie skep, en ons word gedwing om dit te glo – of ons is erg ongeestelik. Die feit dat daar ‘n ooreenkoms is, beteken egter nie ‘n oorsaaklike ooreenkoms nie. Wat van psigologiese oorsake (argetipes, ens.) wat moontlik agter die afgode en ooreenkomste tussen hulle lê? Wat m.a.w. in die primitiewe mens se psige lei hom om vir hom sulke gode te versamel? Sy afleidings en spekulasies is bloot interessant, maar dit “bewys” absoluut niks nie.

WETENSKAPLIKHEID

Daar is dus ‘n groot probleem met die wetenskaplikheid (oftewel akkuraatheid, betroubaarheid en geldigheid) van sy hele projek. Sy kritici, en dit sluit diegene in wat sy bronne bestudeer het, beskuldig hom van valse aannames, selektiewe aanhalings, verbeeldingryke konneksies en ‘n kreatiewe omgang met die geskiedenis. Die onakkuraathede is te veel om op te noem. Hy sal bv. noem dat die Egiptiese godsdienste ook 'n ronde brood - net soos die Katolieke nagmaal-wafer - gebruik het om die songod te aanbid, en "bewys" daarmee dat die Katolieke dus eenvoudig maar met sonaanbidding besig is, maar hy laat uit dat dieselfde bron waarna hy verwys nie net ronde brood noem nie, maar ook vierkantige brood en ander vorms. So kan mens niks "bewys" nie. Dit lyk dus of hy baie bronne gebruik, maar hy vat net wat hy wil. Hy vertrek dus nie om ‘n objektiewe ondersoek te doen nie, maar om te wys dat die Roomse Kerk die hedendaagse Babilon-godsdiens is. In die proses gebruik hy dan ongeldige metodes en laat eenvoudig alles weg wat daarteen sou tel. Byvoorbeeld ook:

  • volgens dieselfde argumente en "bewyse" is ook die gedagte van die Triniteit, die Sondagvoering, ens. uit en uit heidens, hoekom sê hy niks daaroor nie?
  • die hele Joodse geloof – soos bv. Jesus dit beoefen het – toon dan ook presiese ooreenkomste met die heidendom bv. in hulle wet, offerstelsel, besnydenis, uitleg van die tempel, wierook, ewige vlam, rein/onrein, ens. Al hierdie het ander al voor hulle gedoen. Is die Jodendom dus eintlik heidens? Duidelik nie.


'N GROOT KOMPLOT

Ek is ook nie iemand wat geneig is te val vir die hele groot komplot-gedagte nie. Ek sukkel om die conspiracy theories te glo. Te veel geleerdes moet omgepraat of omgekoop word om te sê dat AIDS bestaan, dat daar ‘n Joodse volksmoord was, of dat daar werklik globale verwarming bestaan. Hulle weet almal dit is nie so nie, maar die internasionale bankiers maak geld daaruit, en hulle salarisse hang daarvan af. Duisende mense hou die geheim en die media kom nooit agter die kap van die byl nie – behalwe die conspiracy theorists wat dit op hul websites uitlek. Ek sê dis so onwaarskynlik dat ek my nie eintlik verder daaraan hoef te steur nie. Dieselfde hiermee. Mens moet daaraan dink dat as 99% van kundiges een opinie huldig, daar dalk meriete in steek. Mens raak so moeg vir die gedagte dat al die predikante aan hulle neus rondgelei word (want hulle is mos onkundig en dan ook nog so ongeestelik), of nog erger: hulle weet wat hulle verkondig is onsin, maar hou daarmee aan ter wille van die salaris (shame, op hulle salarisse….). Nee, vertel dit aan iemand anders. Inteendeel, my ondervinding is dat die kindertjies van Liewe Jesus (en ek is ook een) maar liggelowig is en baie maklik enige iets glo wat per internet versprei word.

Ek glo NIE wat The Two Babylons leer nie.

Ek glo wel dat die Katolieke Kerk in twee duisend jaar se geskiedenis allerhande draaie geloop het en dat BAIE dinge verkeerd geloop het. Ek glo dat Hervorming nodig was. Maar ek weet ook dat die Roomse Kerk se geskiedenis en dogmas bekend en oop is vir almal om te lees en te verstaan. Laat daar dus rustige debat wees oor die Skrif, tradisie, teologie en die geskiedenis. Daar is steeds baie wat ons saambind. Opinies is dikwels uit onkunde. En dikwels word die baba met die badwater uitgegooi. Met hierdie boek word nie net die badwater en die baba nie, maar sommer die hele bad ook uitgegooi.

SKAKELS

Lees die volgende skakels oor hierdie boek vir meer detail inligting:

1) Hierdie een is belangrik:  Ralph Woodrow was eers ‘n ondersteuner van Hislop se stellings en het boeke geskryf om dit te ondersteun, maar het sy standpunt verander en is nou daarteen. Hierdie is sy eie opsomming:

http://www.equip.org/PDF/DC187.pdf

2) ‘n Antwoord vanuit Katolieke oord:
http://homepages.paradise.net.nz/mischedj/ct_babylon.html

3) Lees verder wat Wikipedia oor The Two Babylons skryf. Hier is 'n uittreksel uit die artikel oor Semiramis:

Hislop's goddess claim
From: https://en.wikipedia.org/wiki/Semiramis
Main article: The Two Babylons

The nineteenth-century Scottish minister Alexander Hislop claimed in his book The Two Babylons (1853) that Semiramis was an actual person in ancient Mesopotamia who invented polytheism and, with it, goddess worship.[24] Modern scholars have unanimously rejected the book's arguments as erroneous and based on a flawed understanding of the texts,[25][26] but variations of them are accepted among some groups of evangelical Protestants.[25][26]

Hislop believed that Semiramis was a consort and mother of Nimrod, builder of the Bible's Tower of Babel, although biblical mention of consorts to Nimrod is lacking.[25] Hislop believed Semiramis and Nimrod's incestuous male offspring to be the Akkadian deity Tammuz, a god of vegetation, as well as a life-death-rebirth deity. Hislop maintained that all divine pairings in religions, such as Isis and Osiris and Aphrodite and Cupid, are retellings of the tale of Semiramis and Tammuz. Hislop took literary references to Osiris and Orion as "seed of woman" as evidence in support of his thesis. This all led up to Hislop's central claim: that the Catholic Church is a veiled continuation of the pagan religion of ancient Babylon, the product of a millennia-old secret conspiracy founded by Semiramis and Nimrod.[25]

Hislop's claims are still circulated among some groups of evangelical Protestants,[25][26] in the form of Jack Chick tracts,[27] comic books, and related media. Author and conspiracy theorist David Icke incorporates Hislop's claims about Semiramis into his book The Biggest Secret, claiming that Semiramis also had a key role in the Reptilian alien conspiracy that he asserts is secretly controlling humanity.[28]

Scholars have dismissed Hislop's speculations as incorrect and based on misunderstandings.[25][26] Lester L. Grabbe has highlighted the fact that Hislop's argument, particularly his association of Ninus with Nimrod, is based on a misunderstanding of historical Babylon and its religion.[25] Grabbe also criticizes Hislop for portraying Semiramis as Nimrod's consort, despite the fact that she is never even mentioned in a single text associated with him,[25] and for portraying her as the "mother of harlots", even though this is not how she is depicted in any of the texts where she is mentioned.[25] Ralph Woodrow has stated that Alexander Hislop was an exceptionally poor researcher who "picked, chose and mixed" portions of various unrelated myths from many different cultures.[29]

[25] Grabbe, Lester L. (1997). Mein, Andrew; Camp, Claudia V., eds. Can a 'History of Israel' Be Written?. London, England: Continuum International Publishing Group. pp. 27–28. ISBN 978-0567043207.
[26] Mcllhenny, Albert M. (2011). This Is the Sun?: Zeitgeist and Religion (Volume I: Comparative Religion). p. 60. ISBN 978-1-105-33967-7. Retrieved 1 June 2017.
[27] "Man in Black ©2003 by Jack T. Chick LLC". Chick.com. Retrieved 2014-08-11.
[28] David Icke, The Biggest Secret, 52-54
[29] Ralph Woodrow "THE TWO BABYLONS: A Case Study in Poor Methodology", in Christian Research Journal volume 22, number 2 (2000) of the (Article DC187)

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –