Antwoord op... WAT IS DIE KONINKRYK VAN GOD?

8902839493?profile=RESIZE_400x

 

Vraag

Die vraag is: Wie, wat en waar is die koninryk van God. Hoe kry ek dit ?

Antwoord 

  • Met die term koninkryk van God dink ons nie aan ‘n plek of gebied nie, maar aan God se KONINGSKAP (of “koning-wees”), sy HEERSKAPPY of REGERING.

DIE KONINKRYK HET REEDS GEKOM

  • Die Jode het die koninkryk van God verwag in die sin dat as die messias kom, hy hulle sal bevry van die vyande en die volk sal teruglei na God toe. Dan sal die volk waarlik God as koning dien. Die wat Jesus as Messias aanvaar, aanvaar dat die koninkryk van God deur Hom gekom het. In HOM het die koninkryk van God "naby" gekom (Mat 4:17) - HY kom vestig God se ryk op aarde.
  • In die eerste plek is die koninkryk van God dus in die hart van elkeen wat deur Jesus Christus met God versoen is. Jou hart is jou gees, jou diepste wese, die kern van jou siel, kan jy maar sê. As jy deur Jesus Christus God as koning aanvaar – jou bekeer (Joh 3:3-5) – vestig God se koningskap in jou lewe.
  • Die "koninkryk van God" is die groot tema van Jesus se bediening en lering. Al sy gelykenisse gaan bv. oor die koninkryk. Lees hulle gerus om agter te kom hoe werk die koninkryk vir Jesus. Die Bergrede (Mat 5-7) is ook 'n uitstaande voorbeeld van hoe radikaal die koninkrykslewe is. Bestudeer dit gerus. 

DIE KONINKRYK KOM STEEDS

  • Daar is ‘n praktiese komponent aan die koninkryk van God in ons, want ons moet doen wat die Koning sê.  As ons nie doen wat die Koning sê nie, kan ons mos nie sê dat die Koning in ons hart regeer nie (Mat 7:21). Dit beteken dat ons gehoorsaam is aan die algemene Bybelboodskap, wat by Jesus veral neerkom op die gebod om ander lief te hê (Joh 13:34).  Om mense lief te hê beteken om vir hulle uit ‘n hart van liefde te doen wat hulle nodig het (nie noodwendig wat hulle vra nie, maar wat jy weet vir hulle die beste is).  Daar is ‘n grens aan wat een mens kan doen – en daarom moet ons die Here vertrou om vir ons te lei in wie, waar en hoe ons ander kan dien (liefde is maar diens).  Om God se leiding te onderskei is ‘n geestelike oefening wat ‘n leeftyd neem om te bemeester – dit maak nie saak as ons foute maak nie! As ons opreg is om God se liefde en geregtigheid (om te doen wat reg is) te wil uitleef (Mat 6:33), kan ons weet dat die koninkryk van God regtig in ons harte posvat (Mat 5:3).
  • Die koninkryk van God is nie net in gelowiges se harte nie, maar ook by hulle onderling. Mens kan sê dat God se koninkryk is waar gelowiges saam is – by twee of drie, maar ook in die gemeente en in sy kerk (Mat 18:18-20).  Saam doen ons immers ook so wil en dus leef ons saam in die koninkryk van God.
  • Jesus het ons egter geleer om daagliks te bid dat die koninkryk van God (nog meer) moet “kom” (Mat 6:10). Wanneer, of hoe, kom die koninkryk van God? Die koninkryk kom elke keer as ons gehoorsaam is aan sy opdragte, elke keer as ons vir Hom kies, elke keer as ons ons eie ekkigheid oorkom, elke keer as ons liefde bewys, elke keer as ons van Hom getuig of sy lig laat skyn. Sommige sê die koninkryk kom elke keer as ek 'n "grens" vir God oorskry: 'n grens in my eie hart (bv. my beskroomdheid of selfsug), 'n grens in my gedrag (bv. om te glimlag of te help waar ek nie sou nie) of ook groepsgrense, taalgrense, geografiese grense – ter wille van die Here. Dan brei God se koninkryk uit, dan kom dit. Dit gaan oor die uitlewing van koninkrykswaardes in ons lewe, teenoor die wêreld se waardes. Trouens, die koninkryk van God staan teenoor die wêreld. Die koninkryk van God is die alternatief vir die "empire" van die wêreld. Ons kan net in een leef!
  • Die uitbrei van die koninkryk hou ook verband met die kragtige werk van die Gees in die kerk, en met die uitbreiding van die kerk oor die wêreld. Hierdie taak van uitreik, bediening, opheffing, evangelisasie en wêreld-evangelisasie brei die koninkryk van God uit, en is die taak van die kerk tot aan die einde (Mat 24:14).

DIE KONINKRYK KOM NOG EENDAG

  • Die koninkryk van God wat Jesus kom bekendstel het vind by ons plaas op ‘n gebroke wyse – ons kry dit nie altyd reg nie – maar eendag kom die koninkryk van God volkome en finaal.  As Jesus weer kom, en God sy regering volkome en finaal op die aarde kom vestig, sal die koninkryk van God fisies en vir ewig by ons bestaan (Mat 13:42-43, 25:31-34, 26:29). 

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –