Die Seisoene

Alles het 'n ritme, vriend.
Die son, maan en sterre, die seisoene en getye, die diere en plante, ja selfs jou liggaam werk in ritmes: hartklop, asemhaling, sirkadiese ritmes, metabolismes. Ook die lewe loop in die ritmes van seisoene, en ja ook die geestelike lewe. Daar is 'n daaglikse ritme (bv. stiltyd, Padlangs lees!); daar is 'n weeklikse ritme, bv. om 'n sabbat in my week te hê, Sondag kerk toe te gaan; daar is maandelikse ritmes, bv. om maandeliks 'n goeie geestelike boek te lees, of 'n paar dae te vas; daar is ook jaarlikse geestelike ritmes.
Die "kerklike jaar" of "Christelike jaar" is jaarlikse ritme wat jou elke jaar weer deur die wonder neem van Jesus se koms. Dit begin by die verwagting dat God na ons sal kom (Advent); dit vier sy koms en verskyning (Kersfees en Epifanie); dit gaan oor sy lewe tot met sy lyding en dood (Paasfees) - daarna herdenk ons sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees (Pinkster). Daarna, in die tweede helfte van die jaar (Koninkrykstyd) deel ons oor die werk van die kerk, en die praktiese toepassing van alles wat Jesus geleer. Ons geestelike lewe, die Koninkryk van God, ons roeping en raak - sulke dinge. En dan begin alles weer van voor af. Mooi, nie waar nie? Dis ons feeste, ons celebrations van God en sy werk in ons lewe.
Sommige voel dis "vorme", en ja, natuurlik is dit vorme! Maar ons het vorme nodig. Hoe dan anders? Dit gee struktuur aan die inhoud. Onthou, ritmes lê waardes vas, en dwing ons om nie net te fokus op ons geliefkoosde tematjies nie. Herhaling lei tot gewoontes, gewoontes tot gebruike, en gebruike tot 'n lewenstyl. Natuurlik soek ons nie leë vorme nie, dooie rituele wat nie 'n verhouding met God bou nie. Nee, natuurlik nie. Ons wil dat hierdie ritmes ons JUIS nader na God toe bring. Dis die eerste jaar dat Padlangs met hierdie seisoene saambeweeg. Ek vertrou dat jou verhouding met God hierdeur gebou sal word! Lees meer oor die seisoene, soos ons dit hieronder op datum hou....

Advent Die Christelike Jaar is ’n jaarlikse pelgrimsreis deur die lewe van Jesus en die hoofmomente van ons geloof. Die reis begin elke jaar met Advent. WANNEER IS DIT ADVENT? Ons begin Adventtyd op die vierde Sondag voor Kersfees – gewoonlik dus einde November of begin Desember. Dit eindig op 24 Desember (Kersaand). Kerstyd begin op 25 Desember met Kersfees. WAT BETEKEN ADVENT VIR ONS? Advent beteken “koms” en dui op die koms en geboorte van Christus (maar wys ook op sy wederkoms).Advent is die tyd van wag en voorbereiding vir die koms van die Messias. Ons verlang daarna dat God ons sal kom red, dat Hy sy beloftes aan ons sal vervul. Ons lees in die Bybel oor die voorspelling van die Verlosser en voorbereiding vir Hom en ons bid en wag. Advent leer ons glo en vertrou – ook in daardie aspekte van ons lewe waarvoor ons nog wag op God se ingrype. HOE VIER ONS ADVENT? Sommige gebruike wat rondom Advent ontwikkel het, is die volgende: Kinders ontvang mooi adventskalenders waarop hulle elke dag na Kersfees toe ‘n venstertjie oopmaak om die dae af te tel. Gemeentes en gesinne gebruik adventskranse soos volg: ‘n Krans bevat vier kerse (soms vyf) en op die “Eerste Advent” (die eerste Sondag van Advent) word die eerste kers aangesteek (bv. tydens middagete), op die “Tweede Advent” (die tweede Sondag van Advent) word die eerste en tweede kers aangesteek – en so aan totdat al vier kerse op die Vierde Advent brand (en al vyf op Kersdag). Intussen maak ons gereed vir Kersfees deur ons versierings en ons geskenke reg te kry. Die kleure van advent is gewoonlik koningsblou of helderblou (en silwer, voeg ek by)!

Kerstyd Die Christelike Jaar is ’n jaarlikse pelgrimsreis deur die lewe van Jesus en die hoofmomente van ons geloof. Na die Adventtyd kom die Kerstyd. WANNEER IS DIT KERSTYD? Kerstyd begin op Kersfees, 25 Desember (of met sonsondergang op Kersaand, 24 Desember) en duur twaalf dae – the twelve days of Christmas – tot op 5 Januarie. WAT BETEKEN KERSTYD VIR ONS? Die “kers” van Kersfees dui oorspronklik op Christus (soos in Kristfest of ook Christmass), nie op ‘n kers nie, maar so het dit deur die tyd omvorm, ook omdat ons in hierdie tyd kerse aansteek. Kersfees en Kerstyd beteken dat God betroubaar is om al sy beloftes waar te maak. Hy stuur aan ons die Verlosser, Jesus Christus, in wie al sy beloftes opgesluit is. Kersfees is die viering van God se goedheid, guns en genade. HOE VIER ONS KERSTYD? Baie gebruike rondom Kersfees is gekommersialiseer en oorontgin. Terwyl ons in die wêreld en nie van die wêreld is nie, moet ons dit so vier dat Christus wel die middelpunt bly, en nie die geskenke of Kersvader nie. Dis egter wel belangrik om Kersfees te vier, want dit eer God en is ‘n groot getuienis oor Jesus Christus aan die hele wêreld. Verskillende kulture en gesinne het hulle eie gebruike en byeenkomste rondom Kersfees, wat dikwels ‘n Kersboom, Kersete, Kersgeskenke, Kersdiens, ens. insluit. Die kleure van Kerstyd is goud en wit.

Epifanie Die Christelike Jaar is ’n jaarlikse pelgrimsreis deur die lewe van Jesus en die hoofmomente van ons geloof. Na die Kerstyd begin die nuwe jaar met Epifanie. WANNEER IS DIT EPIFANIE? Epifanie is elke jaar op die 6de Januarie, en sluit die Kerstyd op ‘n hoogtepunt af (die aand van 5 Januarie is die “Twelfth Night” van Kersfees). Die “Tyd na Epifanie” duur vanaf Epifanie tot by die begin van die Lydenstyd – ‘n periode wat (afhangende van Paasfees) enige-iets van vier tot nege weke kan duur. WAT BETEKEN EPIFANIE VIR ONS? Epifanie beteken “verskyning”. Die 6de Januarie is wanneer die Oosterse Kerk die koms van Christus na die aarde vier (dis hulle “Kersfees”). Epifanie het te doen met Christus se koms as Koning, en word ook verbind met die koms van die wyse manne (of die “konings van die Ooste”) na Jesus. Die wyse manne het Jesus as Koning kom openbaar deur hulle besoek en geskenke – Epifanie staan dus ook bekend as “Driekoningsdag”. Die Tyd na Epifanie word gebruik om op Jesus se bediening voor sy lyding te konsentreer. Die eerste Sondag na Epifanie word dan ook genoem “Doop van Jesus” en gaan oor sy doop, waarmee sy bediening begin. Die laaste Sondag in hierdie tyd word gewy aan sy verheerliking op die berg. HOE VIER ONS EPIFANIE? Die Tyd na Epifanie word gebruik om oor Jesus se leer en lewe te leer: sy prediking, gelykenisse en wonders. Die kleur van hierdie tyd is groen.

Lydenstyd Die Christelike Jaar is ’n jaarlikse pelgrimsreis deur die lewe van Jesus en die hoofmomente van ons geloof. Na Epifanie kom die Lydenstyd. WANNEER IS DIT LYDENSTYD? Lydenstyd begin op Aswoensdag, die sewende Woensdag voor Paasfees. Die aantal weeksdae van hierdie periode tot en met Goeie Vrydag is 40 dae, plus nog die sewe Sondae. Die hoogtepunt van die Lydenstyd is die “Lydensweek” of “Heilige Week” – die week voor Paasnaweek, wat reeds met die vorige Sondag (“Palmsondag”) begin. Lydenstyd eindig op Stil Saterdag, die Saterdag tussen Goeie Vrydag en Paassondag. WAT BETEKEN LYDENSTYD VIR ONS? Lydenstyd handel oor die groot tema van Jesus se verlossingswerk aan die kruis. God word mens, en ly verwerping, bespotting, vervolging en dan teregstelling. Dit gaan oor wat die kruis vir ons beteken, nie net om verlossing te ontvang nie, maar om soos Jesus ‘n lewe van sterwe te leef. HOE VIER ONS LYDENSTYD? Lydenstyd se temas handel oor Jesus se verwerping en lyding en loop op tot by die klimaks van sy kruisiging. Ons vier dit deur onsself weer aan die Here te gee. Ons identifiseer ook met sy lyding deur self bereid te wees om vir Hom te ly. Ons simboliseer dit deur hierdie periode aan ‘n vorm van vas deel te neem: Lydenstyd (“Lent”) staan ook bekende as die “Vaste”. Ons onthou ons van een of ander vorm van kos of drank, of luukse tydverdryf. Die klem is op meer gebed, of afsondering. Neem jy deel? Die kleur van Lydentyd is pers, en bloedrooi in die Heilige Week.

Paastyd Die Christelike Jaar is ’n jaarlikse pelgrimsreis deur die lewe van Jesus en die hoofmomente van ons geloof. Na Lydenstyd kom die Paastyd.
WANNEER IS DIT PAASTYD?
Paastyd begin op Paasfees [of Paassondag, of Opstandingsdag], wat elke jaar plaasvind op die eerste Sondag na die eerste volmaan na die herfs dag-en-nag-ewening (equinox). Dit kan enige tyd tussen 22 Maart en 25 April gebeur. Die datums van Aswoensdag (en die Lydenstyd), Hemelvaart en Pinkster is afhanklik van die datum van Paasfees. Die tyd tussen Paasfees en Pinkster staan bekend as Paastyd en duur 50 dae.
WAT BETEKEN PAASTYD VIR ONS?
Paasfees is die grootste fees van die jaar vir Christene. Die opstanding van Jesus is sy oorwinning oor die dood en die middelpunt van die hele Christelike teologie. Dit leer ons o.a. dat (1) Jesus inderdaad God was wat mens geword het, (2) dat die kruis se versoening inderdaad ‘n goddelike werk was, (3) ons sonde inderdaad vergewe is, en (4) ons inderdaad ‘n egte hoop het om self opgewek te word uit die dood. Dis is rondom die viering van die Paasfees dat die hele Christelike jaar ontwikkel het. Alle vroeë belydenisse wentel ook om die feit dat Jesus opgestaan het. Tydens die drie dae van Goeie Vrydag, Stil Saterdag en Paasfees vier ons die misterie van ons eenwording met Christus liturgies: ons sterf ook aan onsself, ons word begrawe, ons staan saam met Hom op in ‘n nuwe lewe. Jesus leef, en ons leef!
HOE VIER ONS PAASTYD?
Die Vroeë Kerk het Paasfees begin vier deur ‘n nagwaak wat reeds op Stil Saterdag begin het. Met sonsopkoms het Christene mekaar gegroet met “Hy het opgestaan!” ‘n Meer moderne neiging is om ‘n Sonsopkoms-diens te hou. Sommige kerke (of kleingroepe) hou ‘n ontbyt met sonsopkoms – waarmee hulle hul Lydenstyd-vas verbreek. Die eier is ‘n antieke simbool van lewe en die “regte” Paas-eier is ‘n hardgekookte eier wat rooi geverf is. Die rooi simboliseer die bloed en die wit eier die reiniging van sonde. Ander simbole sluit in die leë graf (dikwels ‘n model wat in kerke gebou word) en ‘n blommekruis (blomme om die kruis, of ‘n kruis wat met bloeisels bot). Op Paasfees verander die kleure in die kerk en om die kruis na wit.

Pinkstertyd Die Christelike Jaar is ’n jaarlikse pelgrimsreis deur die lewe van Jesus en die hoofmomente van ons geloof. Na Paastyd kom die Pinkstertyd.
WANNEER IS DIT PINKSTERTYD? Pinksterfees is die afsluiting van die Paastyd. Dit is die 50ste dag (pentekostos = Grieks vir “50ste”) na Paasfees, en dui op die 40 dae waarin Jesus aan sy dissipels verskyn het tot met sy Hemelvaart, en die 10 dae waarin hulle in die bovertrek gebid het op die uitstorting van die Heilige Gees. In Suid-Afrika word Pinkstertyd ingelui deur Hemelvaart, wat altyd op ‘n Donderdag 40 dae na Paasfees is. Die 10 dae daarna word as Pinkstertyd beskou, wat op die hoogtepunt van die Pinksterfees [of Pinkstersondag; Engels: Whitsunday] uitloop. Na die Pinkstertyd kom die Koninkrykstyd. WAT BETEKEN PINKSTERTYD VIR ONS? Pinkster herdenk die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus, in Sy opstandingskrag, bekragtig sy dissipels met die Heilige Gees. Die Kerk, en elke Christen, word met krag toegerus deur die werk van die Heilige Gees. Daarsonder kan ons nie kerk, of Christen, wees nie. Pinkster skakel dus ook met ons taak in die wêreld. HOE VIER ONS PINKSTERTYD? Pinkster word gevier deur te verwys na die temas van die Heilige Gees, Geesvervulling, die geestelike lewe, gawes en bediening, uitreik en sending. In Suid-Afrika word tipies reekse dienste gehou met die klem op die bg. Die simbole van Pinkstertyd is vuur, of vuurtonge, die duif en ander simbole van die Heilige Gees soos water, wind en olie. Salwing is ‘n gepaste gebruik in hierdie tyd. Die kleur van die Pinkstertyd is vuurrooi.

Koninkrykstyd
Die Christelike Jaar is ’n jaarlikse pelgrimsreis deur die lewe van Jesus en die hoofmomente van ons geloof. Na Pinkstertyd kom die Koninkrykstyd.
WANNEER IS DIT KONINKRYKSTYDTYD? Koninkrykstyd breek aan na Pinkstertyd. Die eerste Sondag in hierdie tyd staan bekend as Drie-Eenheidsdag (Trinitaris) en die laaste Sondag as Christus die Koning-dag. Protestante vier Hervormingsdag in hierdie tyd op die Sondag naaste aan 31 Oktober (die dag toe Luther sy stellinge aan die kerkdeur van Wittenberg gespyker het). Koninkrykstyd duur min of meer die hele tweede helfte van die jaar en kom tot ‘n einde voor die eerste Adventsondag. En so begin die hele reis weer van voor af…. WAT BETEKEN KONINKRYKSTYD VIR ONS? In Koninkrykstyd word gefokus op die werk van die Kerk. Die toerusting van die Heilige Gees, waaroor Pinkster gegaan het, word nou gefokus op bediening. Die temas is die kerk en Koninkryk en wat dit beteken, individueel en ook korporatief. Die gaan veral ook oor die kerk se missie in die wêreld. HOE VIER ONS KONINKRYKSTYD? In Koninkrykstyd preek ons die bg. temas en leef ons ons Christenskap in die “gewone” lewe uit. Koninkrykstyd staan in Engels ook bekend as Common Time. Die kleur van Koninkrykstyd is groen, wat dui op groei en ontwikkeling. Die kleur van Hervormingsdag is bloedrooi.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Replies are closed for this discussion.