Die voordele van elektroniese bediening

71520942?profile=RESIZE_710xDie voordele van elektroniese bediening

Teenoor tradisionele bediening - gesentreer rondom die kerk en erediens - is die voordele van 'n elektroniese bediening soos volg:

 • Mense kom al hoe minder in die kerk om van die Woord te leer, maar deur die internet gaan die Woord na hulle. Die Woord verskyn direk voor my op die rekenaar.
 • Die erediens is een maal per week, en as ek dit gemis het, gaan twee weke verby sonder geestelike inset, maar ‘n daaglikse oordenking bou my elke dag geestelik.
 • Om ‘n boek van oordenkings te koop of kerk toe te gaan kos mense iets (en dis ook reg so), maar ‘n elektroniese oordenking kos my niks.
 • Om kerk toe te gaan stel mense bloot, veral as ek vreemd is of vrae het, maar ek kan ‘n dagstukkie anoniem en privaat lees en bedink.
 • In die kerk vind daar ‘n algemene verkondiging van die Woord plaas, maar die internet is ‘n direkte en persoonlike medium – dit is net ek en God se Woord.
 • In die kerk is daar nie geleentheid om te reageer of vrae te vra nie, maar met die internet kan ek onmiddelik reageer met ‘n kommentaar, vraag of gebedsversoek.
 • Meeste preke moet onthou word, maar ‘n dagstukkie kan elektronies gebêre of fisies uitgedruk word. Ek kan dit weer en weer lees.
 • ‘n Oordenking maak dit maklik om oor die Here te deel: ek kan die oordenking onmiddelik en feitlik kosteloos vir ander aanstuur om hulle te bemoedig.
 • ‘n Oordenking kan ook verder bedieningswerk doen: ek kan dit gebruik in my kleingroep, of om ‘n vergadering of byeenkoms te open.
 • ‘n Oordenking maak my stiltetyd makliker: ek is reeds by my rekenaar en hoef net te lees, daaroor te dink en te bid - en dit die res van die dag toe te pas!
 • Die kerk preek net vir ‘n gemeente, maar die oordenking gaan om die wêreld en spreek mense van alle kulture en tradisies aan.

Elektroniese bediening kan nooit die fisieke gemeenskap, die praktiese dienslewering, die gawe-bediening of die publieke aanbidding vervang nie.  Dis ook nooit die doel nie.  Die doel is om daarby aan te vul en te doen wat die tradisionele bedieningsmodel nie kan doen nie.

 

Terug na die Jimi-infoblad

 

3801042100?profile=RESIZE_180x180 

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –