ANTWOORD OP DIE HALAAL TEKEN...

Mag ons as Christene kos eet wat die Halaal teken op het?

Die halaalteken bevestig dat die vleis (of ander voedsel) in ooreenstemming met die Moslem dieetreëls geslag of voorberei is. Dit is nie deel van enige "offer" as sulks nie, maar deel van hulle geloof. Dit is baie soos die Joodse kosjer-reëls en behels o.a. dat die dier behoorlik moet uitbloei, dat die produk nie vark bevat nie, ens. Die kosjerteken verskyn ook op die kos – dis so ‘n ruit met letters in en rondom: soms staan daar PAREV of MILCHIK.

Die vraag wat ons moet vra is of dit op ‘n manier verkeerd is. Dis nou vir ons – vir hulle is dit mos reg. Dit kan net verkeerd wees as ons daarmee intensioneel eer gee aan ‘n afgod of ‘n ander god. Volgens my doen ons nie verkeerd nie, want beide die gelowe (Jode en Moslems) bedoel om ons God daarmee te vereer. Wat bedoel ek?

  • Beide die gelowe bely dat hulle die God van Abraham aanbid, soos ons. Hulle aanvaar beide die Ou Testemant en hulle bedoeling is om daardie God te aanbid. Sommige sou sê dat hulle “God” anders definieer, en dit is so: die Jode aanvaar nie die Nuwe Testament en Jesus Christus nie, en glo glad nie aan die Drie-Eenheid nie. Die Moslems aanvaar wel die Nuwe Testament en Jesus Christus, maar op ‘n ander manier en glo ook nie aan die Drie-Eenheid nie. Ons kan sê dat hulle intensie dalk reg is, maar hulle geloof verkeerd, want dit gaan vir ons wel ten diepste oor Jesus Christus. Alhoewel hulle die ware God aanbid, doen hulle dit nie reg nie, omdat hulle sy Middelaar nie aanvaar nie. Ons glo die saligheid is in Jesus Christus.
  • Ek kan egter nie sê dat enige van hulle ‘n vals god of afgod aanbid nie. Hulle God is ons God – alhoewel ons nie glo hulle geloof is reg nie. Ek kan nie sê dat daar een of ander vloek van ‘n afgod oor my kom as ek dalk iets sou eet met ‘n halaalteken op nie. Beide daardie godsdienste is baie erg teen afgode gekant. Hulle wy die kos aan God, alhoewel hulle geloof misplaas is, omdat hulle Christus uitsluit as Redder en Seun van God.
  • Die naam “Allah” is nie ‘n kwessie nie, want dit is net die Arabies vir “God” – ook die Arabiese Christene noem God so. Die Jode sê weer “Elohim”, wat die Hebreeus vir dieselfde is. In die Bybel staan dit weer in die Grieks, nl. Theos. Ons woord kom van die Germaans en het ook een of ander heidense konnotasie in die verre verlede. Ons weet egter wat ons bedoel, nie waar nie?
  • As ons ‘n probleem sou hê met die halaal en nie die kosjer nie, sou ek wonder of dit oor ‘n kleurkwessie gaan.

As ons na Paulus kyk en die kwessie van offervleis, sien ons sy argument is nie soseer bekommernis oor ‘n vloek nie. Onthou, hy het gedeel met regte afgode (letterlik ander gode, afgodsbeelde) en die ernstige oormaat en onsedelikheid as deel daarvan. Nogtans sê hy nie “bly weg” nie. Hy sê “koop maar” en “eet maar”, sonder om navraag te doen of dit geoffer is, en aan wie, ens. Hy voel dat God groter is as enige afgod. Hy is meer begaan oor die gelowiges se getuienis. Veral teenoor swak gelowiges, en ongelowiges. Hy sê dus om weg te bly uit die afgodstempel, en om nie te eet nie waar dit ‘n kwessie word nie. As ‘n ongelowige bv. dit aanbied as afgodsoffer, of waar jy weet iemand gaan nou ‘n verkeerde afleiding maak of struikel in sonde, sê hy dat ons dit liewer moet los. As ons na hierdie voorbeeld kyk, sou ek sê dat ons maar kan eet sonder 'n probleem (die Christene in Arabiese lande eet dit elke dag), maar dat mens moet verstaan as daar iemand is wat dit dalk vermy omdat hulle ‘n ernstige gewetenswroeging het.  Dit moet mens ook respekteer.  Ek dink daarmee verstaan ons Paulus reg.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –