Antwoord op... LEIDING

Hallo – paar van julle het my gevra oor die Skrifgedeelte “Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie” of mens dan nie mag vra vir ‘n teken, bv. waar ‘n moeilike besluit ter sprake is nie. Ek antwoord gou iets:

1. Ja, daar is natuurlik ‘n onderskeid tussen ‘n ongelowige wat ‘n bewys wil hê dat God bestaan (op sy terme) voor hy sal glo en ‘n gelowige wat God se leiding soek.
2. Ek glo baie sterk aan God se leiding, maar het ook al jare se ervaring agter die rug en het ook baie foute gemaak met dit. Ek verstaan dit nou bietjie anders. Dit is soos ek dit sien (terloops, dit is in groter detail ‘n hoofstuk in Geestelike Vorming, of Geestelike Dissiplines – kan nou nie onthou nie):

a. Ons moet onderskei tussen ons mandaat, onderskeiding en leiding. 90% van besluite is ons eie besluite, want die Here het ons die opdrag gegee om in ons wêreld te heers. Ons hoef nie die Here te vra oor dinge waarmee ons self goeie besluite kon neem nie. Terloops, neem ‘n goeie besluit deur die voor- en nadele teen mekaar op te weeg, dit met iemand te bespreek, en te weet hoekom jy die besluit neem (die regte redes, m.a.w). Dit is maar al. Meeste Christene koop motors, maak beleggings, e.d.m. op grond van hulle eie goeie oordeel. Die Here het jou daardie mandaat gegee;

b. In omtrent 9% van gevalle raak die besluit moeilik en moet ons eers stop en dink. Ons het onderskeiding (discernment) nodig voordat ons kan verder gaan. Onderskeiding is steeds my verantwoordelikheid en besluit, maar is ‘n stadiger proses, en behels die volgende:
i. kry ‘n duidelike prentjie van die Goddelike beginsels ter sprake en kyk watter besluit meer in lyn is daarmee
ii. kry ‘n duidelike prentjie van wie jy is (hoe die Here jou gemaak het) en kyk watter besluit is meer in lyn met wie jy is en met die pad waarop jy ontwikkel
iii. kry die advies van mede-Christene. Wat sê ervare en wyse vaders en moeders in die Here? Ons is heeltemal te individualisties – in Bybelse tye sou mense nooit groot besluite op hulle eie geneem het nie. Hulle was baie meer groepsmense. As ons maar net na ander wou luister sou ons nie soveel foute gemaak het nie. ONTHOU: Onderskeiding is nie ‘n individuele aktiwiteit nie, dit is ‘n groep-aktiwiteit. Net in die gemeenskap van die gelowiges kom die onderskeiding na vore;
Ons leef in ‘n tyd waarin daar ‘n nuwe waardering vir die belangrikheid van onderskeiding is.

c. In omtrent 1% van die gevalle kan jou onderskeiding jou ook nie help nie (die keuses is te gelyk, bv.), en het jy leiding (guidance) nodig. Waar onderskeiding iets is wat jy doen, is leiding dit wat God doen. Soms is ons regtig afhanklik van leiding, maar ons moet baie, baie versigtig wees! Ons maak vreeslik baie foute in die verband, en dit veroorsaak teleurstelling en twyfel as ons verklaar “God het my gelei...” en dan sommer reguit in die afgrond af. Of dinge werk glad nie uit soos “beloof” nie. Hoekom is dit so? LUISTER MOOI: ons is geneig om die leiding te “vind” wat ons graag wil hê! Ons het in ons hart eintlik reeds die besluit geneem maar soek God se rubber-stempel daarop. So ‘n proses is mos gedoem tot mislukking, want dis natuurlik geen leiding nie, nie eers bevestiging nie, dis sommer my eie ek wat in ‘n rigting wil gaan. Ek ken te veel sulke stories, en sommige daarvan is my eie foute... . Nee, ons moet stadig wees met leiding. Die beste manier om dit benader is deur dit te sien as die sameloop van verskeie aspekte. Die volgende dinge is op sy eie nog nie leiding nie (glad nie!), maar saam wys dit vir ons dat God ons in ‘n rigting trek:

i. ‘n gevoel of sterk gevoel dat jy iets wil doen – kan van God wees, maar kan dalk ook volgende week oorwaai as jy meer inligting kry!
ii. ‘n profetiese woord – ook baie mooi, maar onthou die Skrif sê ons profeteer “ten dele”. Profesie moet deur die ander profete beoordeel word. Baie “profesie” staan nie baie stewig as iets wat van God af kom nie.
iii. ‘n openbaring, insig, ingewing in jou gedagtes – ja, die Heilige Gees kan so praat, maar wees net so versigtig soos met die bg. Ons bly menslik.
iv. ‘n oop deur/kans/geleentheid. Wonderlik, maar voeg die ander aspekte by.
v. ‘n “Woord”, waarmee gewoonlik bedoel word die Here het my ‘n vers in die Bybel uitgelig of onderstreep. Dis regtig wonderlik as die Here deur sy Woord ons bemoedig of lei (en ek glo aan ‘n subjektiewe Woord), maar hier maak ons nogal die meeste foute. Ons lees sommer maklik drie hoofstukke verby al daardie verse wat nie so lekker tot ons spreek nie tot by daardie een vers wat presies sê wat ons in elk geval voel en dan sê ons “Dankie Here, vir die “Woord” wat ek gekry het...” Dit kan dus baie maklik ‘n geval wees van soek tot iets in die Bybel ooreenkom met wat ek reeds besluit het, nie waar nie? Is dit ‘n goddelike Woord? Nee.
vi. Vrede in jou hart. Ek hou nogal van die een. Maar sommige vrede is niks anders nie as onkunde....
vii. ‘n Teken. Sjoe. Ja, ek sien die Here ook nogal oral en sien sy teken en teenwoordigheid in baie dinge. Maar dit is ook so oop vir interpretasie as nog iets. Laat ek net dit sê: slegs in die uiterste geval (en na ‘n lang tyd) mag jy die lot werp, of ‘n teken “opstel” om die Here te “dwing” om te antwoord. Veral as Hy die hele tyd stil was oor ‘n saak, kan jy Hom nou dwing om sy wil bekend te maak? Wees net baie versigtig.
viii. Die opinie van ervare en wyse Christene. Ja, weereens baie baie belangrik.

As jy op hierdie manier God se leiding soek, moet verskeie van hierdie “tekens” ooreenval. Neem dan jou tyd daarmee – dit neem nog langer as wat jy dink! Onthou, ons is feitlik altyd haastiger as die Here. Enige verandering wat ook skielik en vinnig en NOU moet gebeur, moet al reeds vraagtekens kry. Ons is op ‘n reis met God. Ook leiding is ‘n proses. Vra wat ander dink. Bid nog.

Dan is daar natuurlik altyd die uitsondering, nie waar nie? Die skielike ingryp, die skielike en duidelike stem van die Here, alles wat in ‘n oogwenk verander. Ja, ons moenie dink dat ons die Here in die bg. boksie kan indwing nie. Nee. Maar ons probeer wel verantwoordelik wees.

Vertrou dit help!

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –