Verassing of nie?

Daar is ‘n tradisionele siening dat ons nie veras nie, maar begrawe. Die Jode veras nie hulle oorledenes nie, maar heidense gelowe wel. Wat behoort ons beskouing te wees? Die volgende is punte van belang:

  • Wat die Jode spesifiek gedoen het, is nie vir ons ‘n voorskrif nie. Dit is natuurlik vir ons informatief, maar baie dinge (trouens die meeste) wat hulle doen is baie kultusgebonde en tydgebonde en nie voorskrifte vir ons nie. Dink bv. aan besnydenis, wetsonderhouding, sabbatsonderhouding, offerstelsel, tempeldiens, feeste, ens. Dit help ons dus nie om te sê die Jode het dit gedoen nie;
  • Daar is ook geen spesifieke Bybelse voorskrif (Ou of Nuwe Testament) wat dit sou verbied nie. Die Here het wel ten sterkste die offer van mense verbied, en hulle het sommige mense “deur die vuur laat gaan”, maar die verwysing is na die afskuwelikeoffer van kinders vir die afgod Moleg. Duidelik is dit iets heeltemal anders;
  • Die Bybelse leer oor die opstanding lei vir ons ook nie in die verband nie. Sommige het gevoel dat die opstanding in die wiele gery sal word as die “reste” van ‘n persoon nie op een plek is nie. Maar is dit nie wat in alle geval gebeur met ‘n liggaam na 100 jaar nie, of wat van 500 of 1000 of 2000 jaar? Dan is daar waarlik niks meer oor nie, en wat was, is dan lank reeds deel van die grond, die rotse, die riviere, die oseane. Die Here het mos gesê dat ons stof is, en dat ons weer tot die stof sal terugkeer. Wat van diegene wat ter see begrawe is, of verdrink het? Wat veral van belang is, is dat Paulus sê vlees en bloed kan nie die koninryk van God beëerwe nie (1 Kor 15:50-53). Die aardse en natuurlike moet oordek word met die hemelse en geestelike. Met ander woorde: die as of stof of reste van ‘n liggaam gaan nie hemel toe nie, en word nie gebruik om ‘n nuwe liggaam te maak nie. God hoef dit nie “bymekaar te maak” van waar ook al nie. Dis nie meer nodig nie – dis deel van die aardse bestel wat verbygaan. Daardie liggaam staan nooit weer op nie. ‘n Nuwe, ander, hemelse, veheerlikte liggaam wat van God af kom, staan op in die ewigheid, wat ‘n ander dimensie sal behels. Nie in hierdie tyd en in hierdie ruimte nie. Ons kan nie die opstanding in ons huidige fisika probeer inpas nie.

Daarom is dit vir Christene vandag nie belangrik of jy begrawe word of veras word nie. Die Here rig ons op op ‘n ander manier. ‘n Hemelse manier, nie ‘n aardse manier nie. Verassing is ‘n opsie. Ons vra wat is prakties, wat is nuttig en wat is aanvaarbaar vir diegene betrokke.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –