2386233854?profile=RESIZE_180x180

 

Mag ons kursusse in die kleingroep gebruik word?  Sekerlik - dis ideaal daarvoor! Maar ons het 'n paar reëls:

Wat die gebruik van kursusse in kleingroepe betref is ons beleid soos volg:

1. Jy is welkom!

Ons is baie bly dat die kursus in die groep gebruik gaan word, en vertrou dat julle groeplede daaruit sal leer en groei. Lig ons asseblief in dat julle dit in die groep gaan doen - dit gaan niks meer kos nie, maar ons sal saam met julle kan reis wat dit betref. Ons reëls is baie eenvoudig, 'n ware wen-wen!

2. Betaling:

 • Die kursus moet betaal word teen ons gewone fooi vir een inskrywing.  Die groepleier kan dit betaal, of die groep kan dit saam betaal.  Dit is maandeliks vooruitbetaalbaar, soos met al ons kursusse. Die huidige bydrae vir 'n kursus is R150 per maand.
 • Die kleingroeplede skryf gratis in op ons dagstukkies. Die kursusleier kan aan ons die lys e-pos adresse verskaf en ons sal dit byvoeg. Dis hulle bydrae vir die kursus! Hulle kan natuurlik te enige tyd weer afteken, maar ons vertrou dat ons op die wyse verhoudings kan bou.

3. Kursusmateriaal:

 • Kursusdele word weekliks uitgestuur soos met al ons kursusse. By uitsondering sal ons die hele kursus eenmalig aan sommige (groot) groepe verskaf teen die volle koste, maar ons verkies om dit weekliks te doen.
 • Die kursusleier ontvang die materiaal in ‘n sagte (elektroniese) formaat, en mag weekliks aan elke lid 'n harde kopie uitdruk en uitdeel, op die volgende streng voorwaardes:
  • die kursusmateriaal mag in geen omstandighede in sagte formaat (elektronies, bv. op CD, geheuestafie, ens.) uitgedeel word nie. Hulle moet hulle kursusdele fisies by die kleingroep kry;
  • die kursusmateriaal mag in geen omstandighede verander word nie.  Dit moet net so gedruk of gekopieer word, sonder enige wysigings of uitwissings. Veral die outeur, webruimte en kopiereg-kennisgewing moet vertoon net soos dit is;
  • die kursusmateriaal mag in geen omstandighede verkoop word nie. Kursuslede mag bydra tot die inskryf-fooi of vir die kopiëring, maar nie om die kursus as sulks by te woon, die aanbieder te vergoed of die materiaal te bekom nie. Om ons materiaal op enige wyse te verkoop is 'n ernstige oortreding. 

4. Kursusleiers (wat ons beskou as die persoon aan wie ons die materiaal stuur) aanvaar hierdie beleid en neem verantwoordelikheid om dit ten beste so deur te voer. Bydraes moet steeds nie as betaling gesien word nie, maar as ondersteuning wat ‘n bediening moontlik maak.

5. Sekere kursusse is veral geskik vir groepe of vir kampe!

 • Die Man-kursus is ideaal vir 'n mannegroep of 'n mannekampkliek hier vir meer info.
 • Neem Leierskap (wat 'n GRATIS kursus is) is ideaal vir die leiersgroep of 'n leierskampkliek hier vir meer info.
 • Huweliksreis is ideaal vir getroude pare en kan ook gebruik word vir 'n huweliksnaweekkliek hier vir meer info.
 • Innerlike Heling is ideaal vir die opleiding van pastorale werkers of beraders in die gemeente: kliek hier vir meer info.

Doen ook navraag as jy wil hê dat Jimi, 'n geregistreerde coach en mentor, 'n naweekkamp vir julle moet kom aanbied.

3284370707?profile=RESIZE_320x320

6. Ons kursus Kleingroep-dinamiek gee deeglike toerusting oor kleingroep-leiding en is GRATIS aan kleingroepleiers wat ook 'n ander kursus by ons bestel en betaal. Kliek hier vir meer info.

7. Kontak ons gerus vir verdere navrae of 'n meer pasgemaakte ooreenkoms.

8. Kyk na al ons kursusse hier.

Geniet julle kursus!

 

Waarom dan die reëls?

1) om ons kursusse te beskerm teen verandering en die standaard hoog te hou;

2) om ons reg uit te oefen om as outeur van die materiaal erken te word;

3) om die inkomstebron van ons bediening te beskerm.

Ons vertrou dat elkeen sal verstaan dat sulke reëls nodig is. Eer asb. met integriteit die feit dat ander uit hierdie bediening werk en leef.  Al ons ander bedieninge gaan verniet uit, maar ons kursusse finansier ons bediening.  Dit is ons inkomste - ons brood en botter.  Baie dankie.

 

 

 

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –