All Discussions (6174)

Sort by

4428 Jy is myne

[Sy] 16 My liefste is myne en ek is syne - hy wat tussen die narsings wei. Hoogl. 2:16 BDV

Hooglied gaan oor die liefde tussen ‘n man en ‘n vrou. In hierdie vers maak die vrou die volgende stelling, wat meer as een keer in Hooglied voorkom: “Hy is my

Read more…
0 Replies

4427 Jy is mooi

[Hy] 15 O, hoe mooi is jy, my liefling, hoe mooi is jy! Jou oë is duiwe. [Sy] 16 O, hoe mooi is jy, my liefste, en aantreklik! Ons bed is groen loof. Hoogl. 1:15-16 BDV

Hooglied gaan oor die liefde. Oënskynlik oor die liefde tussen Salomo en ‘n Sulam

Read more…
0 Replies

4425 Doen iets lekker

7 Gaan eet jou brood met vreugde, en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal jou dade goedgekeur. 8 Laat jou klere altyd wit wees, laat jou kop nie sonder reukolie wees nie. 9 Geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet, al jou si

Read more…
0 Replies

4424 Hierdie chaos

11 Omdat 'n vonnis oor 'n bose daad nie gou voltrek word nie, daarom is mense se harte in hulle vol daarvan om kwaad te doen – 12 omdat 'n sondaar honderd keer kwaad kan doen, en lank lewe. Ja, ek weet ook: Dit sal goed gaan met hulle wat vir God ont

Read more…
0 Replies

4422 Sy moet geprys word

30 Sjarme is bedrieglik en skoonheid is nietig; ‘n vrou wat vir die HERE ontsag het, sy moet geprys word. Spr. 31:30 BDV

In Bybelse tye het ‘n vrou minder regte gehad as ‘n man. Sy kon gewoonlik nie eiendom besit, van haar pa erf of in ‘n hof getuig

Read more…
0 Replies

4421 Goue appels

11 Goue appels in silwer monterings, so is 'n woord uitgespreek op die gepaste tyd. Spr. 25:11 BDV

Volgens die Bybel word ‘n dwaas aan sy spraak uitgeken. ‘n Dwaas praat dwase dinge. Hy praat onsinnig en onwaar. Hy praat te veel. Sy woorde breek mens

Read more…
0 Replies

4420 Meer beheersing

32 'n Geduldige mens is beter as 'n held, en wie sy gees beheers, is beter as iemand wat 'n stad inneem. Spr. 16:32 BDV

Volgens die Bybel is dit wys om selfbeheersing te hê. ‘n Impulsiewe mens is dwaas, want hy neem verkeerde besluite en sê dinge wat

Read more…
0 Replies

4419 Kies geloof

10 Die beginpunt van wysheid is ontsag vir die HERE, en kennis van die Heilige is insig. Spr. 9:10 BDV

Daar is vandag ‘n algemene ongeloof in God. Die wetenskaplike en moderne mens glo dat hy God nie nodig het nie. Die Bybel is vir baie ‘n versamelin

Read more…
0 Replies

4418 Ken Hom

6 Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie reguit maak. Spr. 3:6 BDV

Spreuke is tipiese Bybelse wysheidsliteratuur. Wat is wysheid, egter? Wysheid is nie soseer kennis nie, maar die insig wat kennis en ervaring bring. Wysheid gaan oor die lewensku

Read more…
0 Replies

4417 Alles wat asem het

6 Alles wat asem het, moet die HERE loof! Halleluja! Ps. 150:6 BDV

Die hele psalmboek eindig so: prys Jah, prys die HERE! Hoe gepas, want die psalms is in Hebreeus tehillim, “lofprysings”. In die psalms kom die hele menslike ervaring na vore: vrees e

Read more…
0 Replies

4416 Hy is naby

18 Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom in waarheid aanroep. Ps. 145:18 BDV

Aanvaar hierdie stelling van Dawid maar as ‘n feit. As iemand God opreg aanroep, is Hy daar – onmiddellik. Om God aan te roep suggereer ‘n implisiete geloof

Read more…
0 Replies

4415 Hy ken my

16 U oë het my vormlose ledemate gesien, en in u boekrol is hulle almal opgeskryf – in die dae toe hulle gevorm is en nie een van hulle daar was nie. 17 En vir my, hoe moeilik is u gedagtes, o God, hoe oorweldigend is die getal daarvan. Ps. 139:16-17

Read more…
0 Replies

4414 Wees ‘n beminde

1 'n Pelgrimslied. Van Salomo. As die HERE die huis nie bou nie, swoeg die bouers tevergeefs daaraan. 2 As die HERE oor die stad nie wag hou nie, bly die wagte tevergeefs wakker. Ps. 127:1b-2 BDV

Die psalmis sê dat ons tevergeefs bou as die Here nie

Read more…
0 Replies

4413 Die berge en verby

1 'n Pelgrimslied. Ek kyk op na die berge: Waar sal my hulp vandaan kom? 2 My hulp is van die HERE, wat hemel en aarde gemaak het. Ps. 121:1-2 BDV

In hierdie psalm is ‘n pelgrim op pad na Jerusalem. Hy loop egter met kommer oor ‘n probleem in sy lewe

Read more…
0 Replies

4412 Dit is die dag!

24 Dit is die dag wat die HERE tot stand gebring het; laat ons juig en ons in Hom verheug. Ps. 118:24 BDV

Die “dag” waarna die psalmis hier verwys, is ELKE dag. Meer spesifiek is dit VANDAG. VANDAG is die dag wat die Here gemaak het, vir jou! Die wys

Read more…
0 Replies

4410 Engele by jou

...Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. 12 Op handpalms sal hulle jou dra, sodat jou voet nie oor 'n klip struikel nie. Ps. 91:11-12 BDV

“Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die A

Read more…
0 Replies