Wykus Louw posted a discussion
1 Dit is die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het: 2 “Maak gereed en gaan af na die pottebakker se huis; daar sal Ek jou my woorde laat hoor.” Jer. 18:1-2 BDV
Jeremia kyk hoe die pottebakker iets op sy draaiskyf maak. Dit werk egter nie reg…
Apr 29, 2021
Wykus Louw posted a discussion
4 Moet julle vertroue nie stel op bedrieglike woorde deur te sê, 'Die tempel van die HERE, die tempel van die HERE, die tempel van die HERE is dit!' nie. Jer. 7:4 BDV 
Toe die Jode in Jerusalem deur die Babiloniërs vasgekeer is, het dit baie sleg…
Apr 28, 2021
Wykus Louw posted a discussion
16 So sê die HERE: "Gaan staan langs die paaie en kyk; vra na die weë uit die voortyd. Vra waar die pad na die goeie is, en volg dit! Vind so sielerus! Maar hulle het geantwoord, 'Ons sal nie gaan nie.'" Jer. 6:16 BDV 
Soms kom ons by ‘n kruispad in…
Apr 27, 2021
Wykus Louw posted a discussion
13 Want twee wandade het my volk gepleeg: My, die fontein van lewende water het hulle verlaat om vir hulle opgaarputte uit te kap - gebarste opgaarputte wat nie water hou nie. Jer. 2:13 BDV
As ons dink aan sonde, dink ons dikwels eerste aan…
Apr 26, 2021
Wykus Louw posted a discussion
5 Nog voordat Ek jou gevorm het in die baarmoeder, het Ek jou geken; nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het Ek jou geheilig. As profeet vir die nasies het Ek jou bestem. Jer. 1:5 BDV
Jeremia vertel hoe hy reeds voor geboorte as…
Apr 25, 2021
Wykus Louw posted a discussion
1 Staan op, laat jou lig skyn! Ja, jou lig het gekom, en die heerlikheid van die HERE skyn oor jou. Jes. 60:1 BDV
Watter pragtige vers! Die profeet sê dat ‘n nuwe daeraad vir die volk aanbreek. God se lig en heerlikheid – sy goedheid en guns – kom…
Apr 22, 2021
Wykus Louw posted a discussion
1 Kom, almal wat dors is, kom na die water! En wie geen geld het nie, kom koop en eet! Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk! Jes. 55:1 BDV
Nie alle mense soek na God nie. Die meeste soek na ander dinge: sukses, status, sekuriteit, genot,…
Apr 21, 2021
Wykus Louw posted a discussion
2 Hy sal nie om hulp roep en nie uitroep nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 3 'n Geknakte riet sal Hy nie breek nie, 'n dowwe lamppit sal Hy nie uitdoof nie; in getrouheid sal Hy die reg laat deurbreek. Jes. 42:2-3 BDV
Jesaja skryf…
Apr 20, 2021
Wykus Louw posted a discussion
31 Maar wie op die HERE wag, herwin hulle krag; hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie, hulle loop, maar word nie moeg nie. Jes. 40:31 BDV
Jesaja bemoedig hier diegene wat moeg gewag is, wat nie meer kan nie – die…
Apr 19, 2021
Wykus Louw posted a discussion
3 'n Stem roep: “Maak in die woestyn die pad van die HERE gereed; maak in die Araba 'n grootpad vir ons God gelyk. 4 Elke dal moet opgevul word, en elke berg en heuwel moet wegsak. Hobbelrige plekke moet gelykgrond word en rotsagtige terrein moet 'n…
Apr 18, 2021
Wykus Louw posted a discussion
10 ...dié wat deur die HERE vrygekoop is, sal terugkeer,  hulle sal in Sion aankom met gejubel - met ewige vreugde sal hulle gekroon wees. Blydskap en vreugde sal hulle oorweldig, en verdriet en 'n gesug sal wegvlug. Jes. 35:10 BDV
Jesaja profeteer…
Apr 15, 2021
Wykus Louw posted a discussion
6 Die HERE, Heerser oor alle magte, sal op hierdie berg vir al die volke 'n feesmaal van ryk geregte voorberei, 'n feesmaal met beleë wyn, met ryk geregte vol murg, met gesuiwerde, beleë wyn. 7 Op hierdie berg sal Hy die sluier verswelg, die sluier…
Apr 14, 2021
Wykus Louw posted a discussion
Laat ons beeste doodmaak en kleinvee slag, vleis eet en wyn drink! Laat ons eet en drink, want môre sterf ons! Jes. 22:13b BDV
Die Noordelike Ryk van Israel het voor die Assiriërs geval, waarna die vyand suidwaarts gedraai het. Dele van die Judese…
Apr 13, 2021
Wykus Louw posted a discussion
‘n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Jes. 11:1 BDV
Jesaja voorspel hier die koms van die Messias, ‘n koning uit die geslag van Dawid, die seun van Isai. Volgens Jesaja word die hele geslag van…
Apr 12, 2021
Wykus Louw posted a discussion
3 Hulle het na mekaar geroep en gesê: "Heilig, heilig, heilig is die HERE, Heerser oor alle magte! Die hele aarde is vol van sy heerlikheid." Jes. 6:3 BDV
Israel het hul rug op God gedraai. Hulle sonde het kant en wal bereik: afgodery, onreg,…
Apr 11, 2021
Wykus Louw posted a discussion
18 “Kom tog, laat ons die saak uitpraat!” sê die HERE. “Al is julle sondes rooi soos karmosyn, dit sal wit word soos sneeu; al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word.” Jes. 1:18 BDV
In die eerste hoofstukke van Jesaja kasty die profeet sy…
Apr 8, 2021
More…